Tin Tức
Thứ 2, Ngày 19/08/2019, 16:00
Ban Dân vận Huyện ủy kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ chi bộ Bảo hiểm xã hội
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
19/08/2019

Ngày12/8/2019 Tổ Kiểm tra Ban Dân vận Huyện ủy đến kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở Chi bộ Bảo hiểm xã hội theo Quyết định số 63-QĐ/BDVHU, ngày 09/7/2019 của Ban Dân vận Huyện ủy.

Chi bộ BHXH có 11 đảng viên, tất cả đều đạt trình độ theo tiêu chuẩn quy đị. Thời gian qua, chi bộ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tốt chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; quản lý thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện theo quy định.

Việc thực hiện QCDC trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước theo Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ được chi bộ quan tâm chỉ đạo thường xuyên; lãnh đạo đơn vị tổ chức Hội nghị viên chức đảm bảo đầy đủ các nội dung, tổ chức phát động và đăng ký các danh hiệu thi đua trong năm. Tại hội nghị đã bàn bạc tập trung giải quyết các vấn đề thiết thực như: quy chế nội quy cơ quan; quy chế chi tiêu nội bộ; kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí... tạo được sự đồng thuận cao, nhằm phát huy quyền làm chủ của viên chức, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Điều đáng nói là việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với đẩy mạnh việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ đảng viên, viên chức cơ quan ngày càng tốt hơn. Theo đó, công tác cải tiến lề lối làm việc, việc chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, thực hiện chuyên môn nghiệp vụ của từng viên chức với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị và các tổ chức liên quan, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cũng còn một vài hạn chế như: một số ít đảng viên chưa mạnh dạn tham gia góp ý kiến; công tác triển khai, tuyên truyền còn hạn chế về hình thức.

Vì vậy, Tổ kiểm tra đề nghị chi bộ Bảo hiểm xã hội cần quan tâm hơn nữa việc tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 30- CT/TW, ngày 18/02/1998 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở. Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức, đảng viên mạnh dạng tích cực đóng góp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đoàn thể thật sự trong sạch vững mạnh.                                      

                                                         Hồng Nhựt

Lượt người xem:  Views:   238
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức