Tin Tức
Thứ 6, Ngày 06/09/2019, 16:00
Bế giảng Lớp chuyên đề Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
06/09/2019

Sáng ngày 23/8/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hòa Thành phối hợp Hội Cựu chiến binh vừa tổ chức hoàn thành Lớp chuyên đề Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội CCB ở cơ sở năm 2019.

Lớp có 59 học viên là cán bộ, hội viên Hội CCB của các xã, Thị trấn tham gia khóa học và được tổ chức từ ngày 19/8/2019 đến 23/8/2019. Trong 4,5 ngày học tập, học viên đã trang bị về trình độ lý luận chính trị, nhất là về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, hệ thống chính trị ở nước ta và vị trí, vai trò, tính  chất, chức năng, nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh, là lực lượng nòng cốt trong khối đại đoàn kết dân tộc; trách nhiệm của Hội Cựu chiến binh ở cơ sở trong việc phát huy vai trò tích cực của cựu chiến binh trong công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống đấu tranh và chủ nghĩa yêu nước của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế trong tình hình mới. Kết quả 100% học viên viết bài thu hoạch đạt yêu cầu, phản ánh được kiến thức đã học nhằm giúp học viên vận dụng có hiệu quả trong quá trình hoạt động thực tiễn ở đơn vị, cơ sở.

 Sau 4,5 ngày tập trung bồi dưỡng lý luận chính trị đã hoàn tất chương trình theo đúng kế hoạch, kịp thời tổ chức lễ bế giảng khóa học, qua đó đã tổng kết, đánh giá và biểu dương tinh thần tích cực học tập trách nhiệm của học viên, luôn nỗ lực, đã khắc phục khó khăn sắp xếp thởi gian công việc tập trung học tập đạt kết quả tốt, chất lượng, hiệu quả cao, 100% học viên đều được đánh giá từ đạt yêu cầu trở lên, tất cả học viên cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình cuối khóa học.

 

                                                 Bùi Thị Lập

Lượt người xem:  Views:   483
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức