Tin Tức
Thứ 4, Ngày 18/09/2019, 22:00
Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu “90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên VCNET
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
18/09/2019

Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), Ban Tuyên giáo Huyện uỷ ban Công văn số 287-CV/BTGHU, ngày 12/9/2019 nhằm để tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam (vcnet.vn).

Theo đó, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức thông tin, tuyên truyền, cổ động bằng nhiều hình thức để tạo sự quan tâm, hưởng ứng của các đơn vị, địa phương và đông đảo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn được biết, tích cực tham gia Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội VCNET (địa chỉ: http://vcnet.vn) hoặc tải ứng dụng VCNET từ Apple store nếu dùng hệ điều hành IOS hoặc từ CH Play nếu dùng hệ điều hành Android; đưa nội dung Cuộc thi trắc nghiệm xuống từng chi bộ, đảng viên để tìm hiểu, tham gia. Đồng thời, chỉ đạo các trang, nhóm Facebook và dẫn đường link tới Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội VCNET.

Cuộc thi nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, nhất là thế hệ trẻ về lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3/2/1930 – 3/2/2020) trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước và trong sự nghiệp đổi mới; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ta là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử và những bài học kinh nghiệm quý báu của Đảng ta và của ngành Tuyên giáo; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả vào công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế; tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội.

Theo kế hoạch, Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu "90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" sẽ được phát động vào ngày 22/8/2019. Kết quả cuộc hằng tuần sẽ được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tổng kết cuộc thi được tổ chức vào tháng 01/2020, nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930- 3/2/2020).

Về phương thức thi: Tổ chức thi trực tuyến trên mạng xã hội VCNET (vcnet.vn).

Về bộ câu hỏi thi trắc nghiệm, Ban Tuyên giáo Trung ương đã mời nhiều nhà khoa học từ Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị, Bộ Công an, Học viện Chính trị Bộ Quốc phòng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền... tham gia soạn thảo "ngân hàng" câu hỏi, đáp án và tài liệu tham khảo phục vụ cho cuộc thi.

Thanh Vi

Lượt người xem:  Views:   210
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức