Tin Tức
Thứ 7, Ngày 12/10/2019, 16:00
Khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 3 năm 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/10/2019

Sáng ngày 09/10/2019, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Hòa Thành phối hợp Ban Tổ chức Huyện ủy vừa tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới đợt 3 năm 2019

Lớp có  45  học viên là đảng viên dự bị của các chi, đảng bộ trong huyện tham gia khóa học. Lớp học tập trung từ  ngày 09/10/2019 đến ngày 18/10/2019. Trong thời gian này các học viên được bồi dưỡng học tập 10 chuyên đề theo quy định và có 01 buổi nghe báo cáo Lịch sử Đảng bộ huyện Hòa Thành và phổ biến thông tin thời sự, học viên được thảo luận và  làm bài kiểm tra tại lớp.

Nội dung chương trình bồi dưỡng tập trung về Chủ nghĩa Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh- nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế- xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục  và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam, quản lý tài nguyên bảo vệ môi trưởng; Tăng cường quốc phòng an ninh. bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng  Đảng về đạo đức. Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam do các giảng viên kiêm chức, giảng viên chuyên trách truyền đạt gắn kết giữa lý luận và thực tiển công tác ở địa phương cơ sở sẽ mang lại hiệu quả thiết thực giúp đội ngũ đảng viên dự bị nêu cao nhận thức, rèn luyện, bồi dưỡng lý luận chính trị, được công nhận chính thức là  đảng viên  Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

                                                   Bùi Thị Lập

Lượt người xem:  Views:   600
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức