Tin Tức
Thứ 6, Ngày 08/05/2020, 17:00
Thị xã Hòa Thành tiếp tục triển khai các nhiệm vụ trong rà soát, thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
08/05/2020

Thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 25/02/2020 của Uỷ ban nhân dân thị xã Hòa Thành về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác thanh niên năm 2020.

Nhằm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975. Với mục tiêu không để có đối tượng đủ tiêu chuẩn hiện đang cư trú trên địa bàn thị xã nhưng không được giải quyết chế độ, Uỷ ban nhân dân thị xã Hòa Thành đã ban hành văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan và Uỷ ban nhân dân các xã, phường trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung. Theo đó UBND thị xã giao nhiệm vụ các ngành thực hiện như sau;

Uỷ ban nhân dân các xã, phường tiếp tục tuyên truyền, rà soát, hướng dẫn đối tượng các nội dung liên quan và cung cấp đầy đủ các biểu mẫu 1A, 1B, 2; 3A; 3B và 4 tại Nghị định số 112/2017/NĐ-CP; hoàn thành việc kiểm tra, xét duyệt hồ sơ và tổng hợp báo cáo về Uỷ ban nhân dân thị xã (qua Phòng Nội vụ) kèm theo hồ sơ của đối tượng, biên bản hội nghị liên tịch và biên bản niêm yết kết quả xét duyệt hồ sơ quy định của từng đối tượng; hướng dẫn các đối tượng có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh quy định tại Điều 7 Nghị định số 112/2017/NĐ-CP của Chính phủ, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế tự nguyện theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP  ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Hội Cựu thanh niên xung phong thị xã phối hợp với các ngành, địa phương và chỉ đạo Hội Cựu thanh niên xung phong các xã, phường thực hiện tuyên truyền, phổ biến các nội dung Nghị định số 112/2017/NĐ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ; phối hợp, tham gia với Uỷ ban nhân dân cùng cấp và các ban, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện việc kiểm tra, xét duyệt, thẩm định hồ sơ và xác nhận, cam kết đúng đối tượng được hưởng chế độ.

Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền vận động, giám sát việc triển khai thực hiện Nghị định số 112/2017/NĐ-CP  ngày 06/10/2017 của Chính phủ trong hệ thống Hội, hệ thống tổ chức Đoàn và hướng dẫn đối tượng kê khai hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Nội vụ và các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ của đối tượng đề nghị hưởng chế độ chính sách, tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện các chế độ trợ cấp theo quy định tại Nghị định này.

Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu thanh niên xung phong, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thị xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc kiểm tra, xét duyệt hồ sơ và tổng hợp báo cáo kết quả về Sở Nội vụ theo quy định./.

 

                                                                                                         Mỹ Duyên

Lượt người xem:  Views:   139
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức