Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 05/01/2020, 18:00
TỔNG KẾT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/01/2020

Chiều ngày 13.12.2019, Huyện uỷ Hoà Thành tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Nam Hưng, Tỉnh uỷ viên – Bí thư Huyện uỷ, đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh uỷ, cùng các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện uỷ; Trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, phó Bí thư các chi, đảng bộ cơ sở cơ sở, các đồng chí phụ trách công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, văn phòng Đảng uỷ cơ sở.

Riêng đối với công công kiểm tra, giám sát, trong năm 2019, cấp uỷ từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra theo Điều 30, Điều lệ Đảng được 29 tổ chức đảng và 22 đảng viên, giảm 01 tổ chức đảng và tăng 14 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018; giám sát thường xuyên 190 tổ chức đảng, 1.306 đảng viên (trong đó có 549 cấp uỷ viên các cấp), nhận và nghiên cứu 1.422 báo cáo, văn bản tài liệu của các tổ chức đảng gửi đến; tổ chức giám sát chuyên đề 20 tổ chức đảng, 14 đảng viên, giảm 04 tổ chức đảng và tăng 01 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018. Qua kiểm tra, giám sát có 76 tổ chức đảng và 71 đảng viên có thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm được cảnh báo, nhắc nhở; 52 văn bản được giới thiệu sửa chữa.  

Uỷ ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở đã chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức kiểm tra và kết luận đối với 17 tổ chức đảng, 13 đảng viên, giảm 01 tổ chức đảng và tương đương số đảng viên so với cùng kỳ 2018; giám sát thường xuyên 188 tổ chức đảng và 176 đảng viên (661 lượt), tăng 02 tổ chức đảng và 55 đảng viên so với cùng kỳ 2018; giám sát chuyên đề 13 tổ chức đảng, 03 đảng viên, tăng 06 tổ chức đảng và tương đượng số đảng viên so với cùng kỳ 2018. Qua kiểm tra, giám sát có 60 tổ chức đảng và 46 đảng viên còn thiếu sót, khuyết điểm được cảnh báo, nhắc nhở. Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định, đã tiến hành kiểm tra và kết luận đối với 212 tổ chức đảng, 43 đảng viên, giảm 07 tổ chức đảng và tăng 05 đảng viên so với cùng kỳ 2018; giám sát thường xuyên 351 tổ chức đảng, 248 đảng viên (775 lượt), tăng 14 tổ chức đảng và 23 lượt đảng viên so với cùng kỳ 2018, nghiên cứu 2.783 văn bản, báo cáo của các tổ chức đảng gửi đến; giám sát chuyên đề 25 tổ chức đảng, 29 đảng viên, tăng 05 tổ chức đảng và tăng 05 đảng viên so với cùng kỳ 2018. Qua kiểm tra, giám sát có 160 tổ chức đảng và 46 đảng viên còn thiếu sót, khuyết điểm được cảnh báo, nhắc nhở; 12 tổ chức đảng vi phạm trong chi sử dụng tài chính đảng và thu nộp đảng phí, thu hồi 5.584.000 đồng nộp trả ngân sách, truy thu đảng phí 15.061.000 đồng; 37 đảng viên vi phạm được giới thiệu phê bình rút kinh nghiệm; 05 đảng viên vi phạm phải thi hành kỷ luật; 64 văn bản được giới thiệu sửa chữa. 

Trong năm, thi hành kỷ luật 14 đảng viên (CUV 01, ĐV 13), tăng 07 đảng viên so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, khiển trách 07, cảnh cáo 01, khai trừ 06. Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ quyết định thi hành kỷ luật 06 đảng viên, Cấp uỷ cơ sở quyết định thi hành kỷ luật 01 đảng viên, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở quyết định thi hành kỷ luật 07 đảng viên. Nội dung vi phạm: những điều đảng viên không được làm (12 đảng viên), chấp hành chính sách pháp luật của nhà nước bị phạt tù (02 đảng viên).

Số đảng viên bị đình chỉ sinh hoạt đảng là 04 (trong đó gia hạn lần 10 thời gian đình chỉ sinh hoạt 04 đảng viên), xoá tên 09 trường hợp, cho ra 15 trường hợp.

Bên cạnh đó, Uỷ ban Kiểm tra từ huyện đến cơ sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo, phân công thành viên Uỷ ban Kiểm tra tập trung giám sát việc thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí đối với các tổ chức đảng và đảng viên.

Cũng trong hội nghị này, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã tặng 06 giấy khen cho Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã Trường Đông, Long Thành Bắc, Thị trấn Hoà Thành và chi bộ cơ sở Phòng Tài nguyên – Môi trường, Phòng Y tế, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

 

THẾ XUÂN-UBKT.HU​

Lượt người xem:  Views:   773
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức