Tin Tức
Thứ 3, Ngày 26/05/2020, 09:00
UBMTTQVN thị xã Hòa Thành hội nghị triển khai ý kiến về sự hài lòng của người dân hoàn thành xây dựng nông thôn mới
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/05/2020

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Hòa Thành tổ chức triển khai lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Theo Hướng dẫn số 122/HD-MTTW-BTT, ngày 16/01/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới, việc lấy ý kiến phải được thực hiện trên 60% đại diện số hộ gia đình ở các khu dân cư tham gia và chỉ được công nhận khi trên 90% số người được hỏi trả lời hài lòng trở lên (câu hỏi thứ 11 của phiếu hỏi). 10/10 câu hỏi còn lại có hơn 80% số người được hỏi trả lời hài lòng.

Trong năm 2019, thị xã Hòa Thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, theo quy định phải tố chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân nhằm có thêm cơ sở đánh giá một cách thực chất, khách quan về kết quả, ý nghĩa, tác động xã hội và căn cứ để đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội, để "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". 

Ông Nguyễn Hữu Thọ-Chủ tịch UB.MTTQVN thị xã cho biết: "Việc lấy ý kiến về sự hài lòng của nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của nhân dân và phát huy vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Về cách thức lấy ý kiến, UBND xã, phường sẽ thống nhất số lượng hộ, người dân lấy ý kiến; phân công, giao nhiệm vụ cho các tổ chức chính trị – xã hội vào cuộc để tiến hành phát phiếu lấy ý kiến tới người dân. Tuy nhiên, do diễn biến của dịch Covid-19, nên Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, phường phối hợp Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu Quốc gia cùng cấp thống nhất số lượng, chọn cách thức phân bổ phiếu cho các khu dân cư để triển khai đến hộ gia đình, phân công cán bộ phát phiếu và thu hồi phiếu lấy. Sau khi lấy ý kiến, nhanh chóng tổng hợp ý kiến nhân dân để gửi về Ban thường trực UB.MTTQVN thị xã, đồng thời tiếp thu ý kiến, kiến nghị của người dân đưa vào báo cáo và giải trình những ý kiến thắc mắc của người dân…

Qua  kết quả lấy ý kiến, thị xã đã phát 34.500 phiếu trực tiếp cho đại diện các hộ dân, số phiếu hợp lệ 21.771/34.534 hộ (chiếm tỷ lệ 63.04%). Trong đó: tỷ lệ hài lòng từ câu số 01 đến câu 10 đạt 95,64%, câu số 11 sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới đạt 98,66%. Với kết quả trên, Hòa Thành hoàn chỉnh hồ sơ để trình UBND tỉnh, cấp có thẩm quyền thẩm định, công nhận Hoà Thành hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Thuận Lê

Lượt người xem:  Views:   178
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức