Tin Tức
Thứ 6, Ngày 14/02/2020, 10:00
Hòa Thành triển khai áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020 theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/02/2020

Thực hiện Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành ban hành Công văn số 1303/UBND ngày 31/12/2019  về việc triển khai áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2020 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

Mức lương tối thiểu vùng trên địa bàn huyện Hòa Thành áp dụng mức lương tối thiểu vùng III với mức 3.430.000 đồng/tháng.

Nguyên tắc áp dụng mức lương tối thiểu vùng: Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất Nhà nước quy định để các bên thương lượng trong việc trả lương khi phát sinh quan hệ lao động, trong đó:

+ Mức lương trả cho người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định (kể cả những người đã được doanh nghiệp đào tạo nghề hoặc tự học nghề được doanh nghiệp kiểm tra, bố trí làm công việc đòi hỏi phải qua đào tạo nghề), phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

+ Người lao động làm công việc trong điều kiện lao động năng nhọc, độc hại, nguy hiểm mức lương cao hơn ít nhất 5% (hoặc làm công việc có điều kiện lao động đặc biệt năng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì phải cao hơn ít nhất 7%) so với mức lương của công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, làm việc trong điều kiện bình thường.

Căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp phối hợp với Công đoàn cơ sở để thỏa thuận xác định mức điều chỉnh lại các mức lương trong thang lương, bảng lương; mức lương ghi trong hợp đồng lao động cho phù hợp với quy định. Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng  doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể hoặc trong quy chế của doanh nghiệp.

Thời điểm áp dụng mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2020

 

                                                                                MỸ HUYÊN​

Lượt người xem:  Views:   10
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức