Tin Tức
Thứ 3, Ngày 26/05/2020, 09:00
UBND Phường Long Hoa phát tiền hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch covid 19
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/05/2020

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Từ ngày 12/5 đến 14/5/2020.UBND Phường Long Hoa triển khai chi trả hơn 800.000.000 tiền hỗ trợ cho gần 550người dân thuộc nhóm người có công cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong đó đối tượng bảo trợ xã hội là 476 người, đối tượng chính sách 50 người và 80người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Việc cấp tiền hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền, chia sẻ một phần khó khăn với người dân và đảm bảo an sinh xã hội.

Thành Thắng

Lượt người xem:  Views:   336
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức