Tin Tức
Thứ 6, Ngày 14/02/2020, 16:00
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÒA THÀNH TỔNG KẾT CÔNG TÁC PHỔ CẬP GIÁO DỤC – XMC NĂM 2019; SƠ KẾT HKI VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/02/2020

Ngày 15 tháng 01 năm 2020, Phòng GD-ĐT Hòa Thành tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phổ cập GD-XMC năm 2019; Sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019-2020.

Đến dự Hội nghị có sự tham gia của Ông Nguyễn Văn Khanh - Trưởng phòng, Ông Nguyễn Hữu Huy- Phó Trưởng phòng, Bà Huỳnh Thị Thanh Phương – Phó Trưởng phòng và các chuyên viên Phòng GD-ĐT Hòa Thành; Trưởng ban Chỉ đạo Phổ cập GD-XMC; chuyên trách Phổ cập GD-XMC các xã, thị trấn và hiệu trưởng các trường MN, MG, TH, THCS .

Năm 2019 là năm thứ sáu thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TƯ, ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khó XI về "Đổi mới căn bản,  toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

Trong năm qua, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cấp ủy đảng, chính quyền luôn xác định giáo dục là nền tảng phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sự tham gia tích cực của các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng thuận của nhân dân tạo sự chuyển biến mới trong nhận thức, trách nhiệm và ý thức hành động của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Từ đó, giúp ngành giáo dục và đào tạo huyện hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2019.

Để đánh giá tình hình thực hiện công tác phổ cập giáo duc - xóa mù chữ năm 2019 và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong học kỳ I năm học 2019-2020; qua đó chỉ ra các ưu điểm để phát huy, các hạn chế, khuyết điểm để khắc phục; đồng thời triển khai các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong năm 2020.

SK HKI.jpg

Bà Huỳnh Thị Thanh Phương - Phó Trưởng phòng GD-ĐT thông qua báo cáo Tổng kết công tác Phổ cập GD-XMC năm 2019, nêu bật những kết quả đạt được trong năm qua, điển hình là tính thời điểm tháng 12 năm 2019, huyện Hòa Thành đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ theo Thông tư số 07/2017/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Bên cạnh đó cũng còn hạn chế cần khắc phục như: Tỉ lệ học sinh 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học chưa ổn định theo từng năm, số học sinh cấp THCS còn bỏ học khá nhiều rãi rác ở nhiều độ tuổi. Nguyên nhân trên địa bàn còn có một bộ phận người dân thường xuyên di chuyển không lưu trú cố định mặt khác còn những khu vực có những hộ, xóm là người dân tộc thiểu số (tập trung nhiều ở xã Trường Tây) nên các em không nhận được sự kết hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình chặt chẽ dẫn đến học yếu ở lại lớp còn rãi rác ở các khối lớp.

Ông Nguyễn Hữu Huy- Phó Trưởng phòng GD-ĐT báo cáo Sơ kết học kỳ I năm học 2019-2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019-2020. Trong báo cáo thể hiện được những nội dung đạt được trong HKI với những kết quả nổi bật và đưa ra được những tồn tại hạn chế để khắc phục trong thời gian tới.

 

Mai Phượng

Lượt người xem:  Views:   133
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức