Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 28/06/2020, 17:00
Hòa Thành tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/06/2020

Thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính năm 2020, ngày 07/5/2020 UBND thị xã Hoà Thành đã ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã năm 2020 (Kế hoạch số 77/KH-UBND). Theo đó, Đoàn Kiểm tra của thị xã đã tiến hành kiểm tra trực tiếp tại 8/12 cơ quan chuyên môn thị xã: Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tư pháp, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Kinh tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và 8/8 UBND xã, phường; thực hiện phương pháp kiểm tra gián tiếp qua báo cáo tự kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị còn lại.

Trọng tâm kiểm tra gồm các nội dung: Công tác chỉ đạo điều hành, cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, cải cách chế độ công vụ, công chức, hiện đại hóa nền hành chính.

Kết quả kiểm tra thể hiện, trong thời gian qua, công tác cải cách hành chính của thị xã được đẩy mạnh và có nhiều chuyển biến tích cực, đặc biệt chú trọng nhiều đến công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/04/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước. Cán bộ, công chức, viên chức đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức trong quá trình thực thi công vụ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính vẫn còn một số hạn chế phải khắc phục như : Xử lý văn bản hành chính trên hệ thống eGov; thực hiện áp dụng chữ ký số tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường,  rà soát thủ tục hành chính, phối hợp trong giải quyết các thủ tục hành chính liên thông giữa cấp xã, phường với cấp thị xã.

Để triển khai thực hiện hiệu công tác cải cách hành chính,  Chủ tịch UBND thị xã đã có văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức khắc phục những tồn tại, hạn chế; thực hiện tốt Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND thị xã về phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thị xã trong thời gian tới.

                                                                                                          Mỹ Duyên


Lượt người xem:  Views:   267
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức