Tin Tức
Chủ Nhật, Ngày 28/06/2020, 17:00
Triển khai, thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ về cải cách hành chính
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/06/2020

Thực hiện Công văn số 1286/UBND-HCC ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai, thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị công bố Chỉ số Cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 tại Thông báo số 195/TB-VPCP ngày 29/5/2020 của Văn phòng Chính phủ.

 Ngày 23/6/2020, UBND thị xã Hòa Thành ban hành Công văn 628/UBND yêu cầu các cơ quan, đơn vị thị xã, UBND các xã, phường phối hợp triển khai thực hiện các nội dung như sau:

- Đẩy mạnh việc phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách liên quan đến nhiệm vụ cải cách hành chính, đặc biệt là trong thực hiện dịch vụ hành chính công: dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận và xử lý hồ sơ nộp qua mạng xã hội Zalo; tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính, chuyển phát; tạo môi trường thân thiện cho người dân tham gia góp ý các vấn đề liên quan đến thực hiện cải cách hành chính.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội đối với việc thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát TTHC; xử lý nghiêm minh, kịp thời đối với cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

- Nghiêm túc thực hiện việc xin lỗi cá nhân, tổ chức bằng văn bản khi trả kết quả giải quyết TTHC trễ hẹn theo quy định. Khắc phục tình trạng giải quyết hồ sơ trễ hẹn.

- Đối với các cơ quan chủ trì giải quyết TTHC liên thông phải chủ động phối hợp các ngành liên quan xây dựng quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết TTHC và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa liên thông quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; thường xuyên rà soát các quy chế phối hợp, nội dung nào chưa cụ thể, chưa rõ ràng trách nhiệm phải điều chỉnh theo hướng cụ thể, dễ hiểu, phân định được trách nhiệm các cơ quan, đơn vị. Thời gian hoàn thành trước ngày 01/8/2020.

- Thực hiện tốt Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND thị xã về phát động thi đua chuyên đề thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính và kiểm soát TTHC năm 2020.

- Tăng cường ứng dụng chữ ký số và thực hiện gửi liên thông văn bản qua hệ thống Văn phòng điện tử (eGov), tiếp tục thực hiện có hiệu quả hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, tiếp nhận và xử lý hồ sơ nộp qua mạng xã hội Zalo. Hoàn thành việc gửi nhận văn bản điện tử theo đúng yêu cầu trong tháng 6/2020, nâng tỷ lệ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng theo chỉ tiêu đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

- Các cơ quan được giao chủ trì tham mưu UBND thị xã về cải cách hành chính (Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND - UBND, Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch): Rà soát, tham mưu UBND thị xã tiếp tục khắc phục những hạn chế kéo dài đến nay chưa khắc phục được, hoàn thành các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính được giao; có giải pháp thiết thực để đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung, các mục tiêu theo Kế hoạch cải cách hành chính, kiểm soát TTHC đã đề ra, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của thị xã trong năm 2020.

 

                                                                                                          Mỹ Duyên


Lượt người xem:  Views:   31
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức