Tin Tức
Thứ 3, Ngày 04/08/2020, 10:00
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH THANH TRA VỀ TIẾP CÔNG DÂN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VÀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG ĐỐI VỚI TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ HÒA THÀNH
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
04/08/2020

Căn cứ Kế hoạch công tác thanh tra năm 2020 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành (nay là Chủ tịch UBND thị xã Hòa Thành) phê duyệt tại Quyết định số 2578/QĐ-UBND, ngày 03/12/2019.

Nhằm hoàn thành các cuộc thanh tra theo kế hoạch được duyệt, ngày 20/7/2020 Chánh Thanh tra thị xã đã ký ban hành Quyết định số 20/QĐ-TTr về việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hòa Thành.

Sáng ngày 28/7/2020, tại phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hòa Thành, Đoàn Thanh tra đã tiến hành công bố Quyết định thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Hòa Thành với sự có mặt của Lãnh đạo phòng Giáo dục và Đào tạo, kế toán, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra và các thành viên Đoàn Thanh tra.

Thời hạn thanh tra là 30 ngày làm việc kể từ ngày Công bố Quyết định thanh tra.

 (Nguyễn Thùy Hương - Thanh tra thị xã)

Lượt người xem:  Views:   39
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức