Tin Tức
Thứ 4, Ngày 12/08/2020, 11:00
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Hội Cựu chiến binh thị xã Hòa Thành
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/08/2020

           Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8) hàng năm được các cấp Hội triển khai trong Ban Chấp hành và lồng ghép quán triệt, tuyên truyền trong sinh hoạt định kỳ chi hội CCB ấp, khu phố tổng cộng được 190 cuộc, có 3.232 lượt cán bộ, hội viên tham dự bình quân hội viên tham dự hàng năm đạt trên 90%.

          Hội có 118 cán bộ, hội viên CCB ở cơ sở chủ yếu tham gia mô hình Tổ dân cư tự quản kết hợp với tham gia mô hình "Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư" thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy; có 33 cán bộ, hội viên tham tổ hòa giải ấp, khu phố và 08 cán bộ Hội tham gia Hội đồng hòa giải xã, phường đã hoà giải thành 254/358 vụ việc mâu thuẩn trong nội bộ Nhân dân (đạt 70,94%); hội viên CCB là nòng cốt trong phong trào xây dựng khu dân cư, ấp, khu phố văn hóa, tham gia giáo dục, cảm hóa 24 đối tượng tù tha, án treo, cải tạo không giam giữ, người sau cai nghiện ma túy về địa phương; cung cấp cho Công an 16 tin về đánh bạc ăn thua bằng tiền. Hội viên tham gia Đội tuần tra nhân dân 21, bảo vệ dân phố 10 hàng năm cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.   

          5 năm qua có 07 lượt tập thể và 05 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng trong phong trào "TDBVANTQ".

          Nhìn chung trong những năm qua các cấp Hội trong thị xã thường xuyên tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên CCB và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ANCT- TTATXH ở cơ sở, củng cố xây dựng thế trận An ninh Nhân dân vững mạnh. Hội tích cực, chủ động phối hợp với Công an, các ban ngành, MTTQ và các đoàn thể từ thị xã đến các xã, phường làm tốt vai trò tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo về thực hiện phong trào "TDBVANTQ" trong tình hình mới gắn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

          Trong thời gian tới Hội Cựu chiến binh thị xã Hòa Thành tiếp tục triển khai thực hiện tốt các kế hoạch của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào "TDBVANTQ" các cấp; các kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh với Hội CCB tỉnh và các kế hoạch phối hợp giữa Công an thị xã với Hội CCB thị xã giai đoạn và hàng năm.

           Tăng cường công tác tuyên truyền, triển khai kịp thời các công văn, chỉ thị của trên đến toàn thể cán bộ, hội viên và Nhân dân; tăng cường phối hợp với lực lượng Công an tuần tra bảo đảm giữ vững ổn định tình hình ANCT, TTATXH ở cơ sở; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn; tiếp tục tham gia duy trì, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động mô hình "Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm ở địa bàn khu dân cư" thực hiện nhiệm vụ phòng, chống ma túy; phòng chống trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản.

          Tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền trong cán bộ, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt phong trào "TDBVANTQ" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"; cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; chương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống ma túy; chương trình hành động phòng, chống tội phạm mua bán người.

            Phương Thảo


Lượt người xem:  Views:   23
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức