Tin Tức
Thứ 6, Ngày 28/08/2020, 16:00
Điều chỉnh cách thức tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2020
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
28/08/2020

Bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 là một đợt sinh hoạt chính trị trong toàn ngành Giáo dục và Đào tạo có ý nghĩa quan trọng và mang tính thiết thực trong việc nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục trong tình hình mới; đồng thời, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển nền giáo dục Việt Nam, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, bản lĩnh, niềm tin và chuẩn mực đạo đức nhà giáo để thực hiện tốt sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Để đảm việc bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng thời, thực hiện tốt chỉ đạo của địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nhất là không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị trọng tâm của ngành giáo dục trong hè và công tác chuẩn bị đầu năm học mới. Trên cơ sở thống nhất với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Thị uỷ ban hành Công văn số 07-CV/BTGTU, ngày 20/8/2020 về điều chỉnh cách thức tổ chức bồi dưỡng chính trị hè năm 2020.

Theo đó, giao hiệu trưởng các trường phối hợp cùng chi uỷ triển khai các nội dung bồi dưỡng chính trị hè năm 2020 cho giáo viên nhân dịp sinh hoạt đầu năm học mới bằng hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả.

Ban Tuyên giáo Thị uỷ phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành lập nhóm Zalo: Chính trị hè năm 2020 (gồm 8 thành viên) để cung cấp cung cấp tài liệu nêu trên để các trường triển khai thực hiện, gồm các nội dung: Một số nội dung cơ bản và cốt lõi trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tình hình kinh tế - xã hội nổi bật của cả nước và của địa phương trong 6 tháng đầu năm 2020.

Việc triển khai, quán triệt các nội dung về bồi dưỡng chính trị hè năm 2020, hoàn thành trước ngày 19/9/2020. Học viên sau khi học không cần viết bài thu hoạch.

Thanh Vi-Ban Tuyên giáo Thị uỷ


Lượt người xem:  Views:   30
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức