Tin Tức
Thứ 6, Ngày 02/10/2020, 08:00
Tiếp tục tuyên truyền, giải thích mục đích ý nghĩa việc thu Quỹ phòng, chống thiên tai.
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
02/10/2020

Để tiếp tục tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, người lao động trong doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn thị xã hiểu rõ ý nghĩa, mục đích thu, sử dụng Quỹ phòng, chống thiên tai là việc làm cần thiết, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng, của người dân trong việc xã hội hóa công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể thị xã phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường chỉ đạo các hội, đoàn thể cấp xã thường xuyên lồng ghép tuyên truyền cho các đoàn viên, hội viên về mục đích, ý nghĩa Quỹ phòng, chống thiên tai; công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên địa bàn thị xã năm 2020, truy thu Quỹ phòng, chống thiên tai từ năm 2016-2019 để đảm bảo tính công bằng trong thực hiện đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai; thường xuyên lồng ghép tuyên truyền cho các đoàn viên, hội viên về công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2020.

Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh thị xã Phối hợp UBND các xã, phường chỉ đạo Đài truyền thanh các xã, phường thường xuyên tiếp âm, phát thanh tuyên truyền, giải thích mục đích, ý nghĩa việc thu Quỹ phòng, chống thiên tai trên hệ thống phát thanh của thị xã; sắp lịch thông tin tuyên truyền trên Đài truyền thanh cấp xã về mục đích, ý nghĩa của Quỹ phòng, chống thiên tai (01 tuần 03/lần).

Tăng cường công tác thu Quỹ phòng, chống thiên tai đảm bảo đạt chỉ tiêu Kế hoạch giao năm 2020; truy thu Quỹ phòng, chống thiên tai từ năm 2016-2019 để đảm bảo tính công bằng trong thực hiện đóng góp Quỹ phòng, chống thiên tai.

(đính kèm file: Mục đích, ý nghĩa Quỹ phòng, chống thiên tai)

  Tải về Mục đích, ý nghĩa Quỹ PCTT.docx

                                                             Loan Phương (VP HĐND-UBND)

Lượt người xem:  Views:   136
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức