Tin Tức
Thứ 6, Ngày 16/10/2020, 18:00
TIẾP TỤC ĐỔI MỚI THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/10/2020
Tiếp tục đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Trường Đông

Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn xã, UBND xã đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 về ban hành kế hoạch thực hiện cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; thường xuyên kiên toàn Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, xây dựng quy chế hoạt động phù hợp với chức năng, nhiemj vụ được phân công cụ thể từng cán bộ, công chức; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

Thời gian qua, việc giải quyết TTHC trên địa bàn đã có những chuyển biến rõ rệt, ngày càng phục vụ tốt hơn yêu cầu giải quyết TTHC của cá nhân, tổ chức. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã bám sát, tuân thủ đúng quy định về TTHC như về thành phần hồ sơ, thời gian thực hiện, yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC nên đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc. Kết quả từ ngày 01/01/2020 đến ngày 30/9/2020 đã tiếp nhận 1.928 hồ sơ, trong đó tỷ lệ hồ sơ đã giải quyết đúng hạn chiếm 97,09% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận, tỷ lệ hồ sơ đang giải quyết chưa đến hạn chiếm 0,26%, tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn chỉ 2,64%;

Để việc việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tiếp tục đạt kết quả, thời gian tới, UBND xã tăng cường triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng nhiệm vụ về cải cách TTHC, đảm bảo sự gắn kết giữa cải cách TTHC với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện nghiêm túc quy định về công khai, minh bạch gắn với trách nhiệm giải trình của cơ quan thực hiện TTHC thông qua việc sử dụng các mẫu phiếu/văn bản, nêu rõ lý do trong trường hợp yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, từ chối giải quyết hoặc giải quyết quá hạn; chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết TTHC sai sót, quá hạn; đồng thời kịp thời xử lý trách nhiệm đối với những cán bộ, công chức không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công trong giải quyết TTHC để tồn đọng, sai sót…

                                                                                                                                                                                                                                     Ngọc Yến

Lượt người xem:  Views:   25
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức