Tin Tức
Thứ 5, Ngày 21/01/2021, 17:00
Hòa Thành ban hành Kế hoạch cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
21/01/2021

                   Ngày 11/01/2021, UBND thị xã Hòa Thành đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 trên địa bàn thị xã tại Quyết định số 22/QĐ-UBND.

                  Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung tổ chức thực hiện tốt trong năm 2021. Nội dung của kế hoạch triển khai đồng bộ các nhiệm vụ: công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước;  thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước.

                 Theo đó, UBND thị xã Hòa Thành đặt ra mục tiêu thực hiện có hiệu quả, có trọng tâm trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã; đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính ở bốn lĩnh vực trọng điểm là cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa nền hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và cải cách tài chính công. Chú trọng cải cách thủ tục hành chính (nhất là các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, xây dựng), nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công; giữ vững kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ, có giải pháp khắc phục triệt để những hạn chế (nhất là việc xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến) hướng tới nền hành chính công khai, minh bạch hoạt động có hiệu lực, hiệu quả cao đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

                  Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, kế hoạch thực hiện, UBND thị xã phân công cụ thể, rõ ràng, xác định mục tiêu, trách nhiệm và thời gian hoàn thành của từng đơn vị thực hiện. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; gắn kết quả công tác cải cách hành chính của cơ quan, địa phương với công tác thi đua – khen thưởng, công tác cán bộ./.                                                                                                                                                                                                                                        Mỹ Duyên - PNV

Lượt người xem:  Views:   184
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức