Tin Tức
Thứ 2, Ngày 22/02/2021, 15:00
CUỘC THI VIẾT TÌM HIỂU PHÁP LUẬT THÁNG 3/2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
22/02/2021
(Chủ đề: Tìm hiểu Luật Thanh niên năm 2020 và Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015)

Câu 1. (Chọn đáp án đúng nhất). Tổ chức thanh niên bao gồm:

a. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

b. Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

c. Hội Sinh viên Việt Nam.

d. Các tổ chức khác của thanh niên được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật

e. Các tổ chức trên.

          Câu 2 (Chọn đáp án đúng nhất). Tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên Việt Nam và tổ chức thanh niên nhằm đoàn kết, tập hợp mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam phấn đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là:

a. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

b Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

c. Hội sinh viên Việt Nam.

d. Các tổ chức trên.

Câu 3 (Chọn đáp án đúng nhất). Tháng Thanh niên là tháng nào?

a. Tháng 3 hàng năm.

b. Tháng 6 hàng năm.

c. Tháng 9 hàng năm.

d. Tháng 12 hàng năm.

Câu 4 (Chọn đáp án đúng nhất). Các hành vi nào sau đây bị nghiêm cấm được quy định trong Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015?

a. Trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b. Chống đối, cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.

c. Gian dối trong khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

d. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định về nghĩa vụ quân sự.

e. Các hành vi trên.

Câu 5 (Chọn đáp án đúng nhất). Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có nghĩa vụ phục vụ trong ngạch dự bị trong trường hợp nào sau đây?

a. Hết độ tuổi gọi nhập ngũ nhưng chưa phục vụ tại ngũ.

b. Thôi phục vụ tại ngũ.

c. Thôi phục vụ trong Công an nhân dân.

d. Các trường hợp trên.

Câu 6. Độ tuổi của thanh niên được quy định như thế nào? Luật quy định thanh niên có trách nhiệm gì? Nhà nước có những chính sách nào đối với thanh niên?

Câu 7. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có vị trí và vai trò như thế nào? Tổ chức xã hội có trách nhiệm gì trong công tác thanh niên? Tổ chức kinh tế có trách nhiệm gì trong công tác thanh niên? Gia đình có trách nhiệm gì trong công tác thanh niên? Cơ sở giáo dục có trách nhiệm gì trong công tác thanh niên?

Câu 8. Độ tuổi gọi nhập ngũ được quy định như thế nào? Nghĩa vụ quân sự là gì? Cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình có trách nhiệm gì trong thực hiện nghĩa vụ quân sự? Nghĩa vụ phục vụ tại ngũ quy định như thế nào? Nguyên tắc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự được quy định như thế nào? Đối tượng nào đăng ký nghĩa vụ quân sự?

- Thí sinh trả lời các câu hỏi dưới hình thức thi viết (có thể viết tay hoặc đánh máy) trên giấy A4 và gửi về Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật – Sở Tư pháp Tây Ninh (số 302 đường Cách mạng tháng 8, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; ĐT: 3812647) hoặc gửi về địa chỉ email: baiduthitimhieuphapluat2021@gmail.com trước ngày 20 của tháng.

- Đối với mỗi cuộc thi tháng, 01 thí sinh chỉ được làm 01 bài dự thi (không nhận bài dự thi tập thể).

- Trên bài dự thi ghi rõ thông tin cá nhân: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú hoặc nơi công tác, số điện thoại của thí sinh.

                                                                                                                                          THUỲ TRANG


Lượt người xem:  Views:   10
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức