Tin Tức
Thứ 2, Ngày 05/04/2021, 18:00
UBND phường Long Hoa tuyên truyền Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
05/04/2021
Nhằm nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động; Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác An toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa và hội nhập quốc tế.

​Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành về tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021. UBND phường Long Hoa xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Chủ đề: Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 có chủ đề: "Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên"

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nâng cao năng suất lao động tại nơi làm việc.

2. Thời gian và phạm vi tổ chức

- Thời gian: từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021

- Phạm vi tổ chức: trên địa bàn phường Long Hoa

3. Nội dung các hoạt động chủ yếu để hưởng ứng Tháng an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 

a. Thực hiện tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động, cảnh báo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các chế độ, chính sách, các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro gây ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến doanh nghiệp, người lao động, trên Đài Truyền thanh phường trước, trong và sau thời gian diễn ra Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động.

b. Huy động sự tham gia của các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và người lao động đang hoạt động và làm việc trên địa bàn phường

+ Tham gia tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các kỹ năng nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc, khám sức khỏe cho người lao động.

+ Rà soát, bổ sung, hoàn thiện các nội quy, quy trình, biện pháp an toàn lao động tại các bộ phận, phân xưởng.

+ Rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn, xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ.

+ Tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, thi cán bộ an toàn vệ sinh viên giỏi.

+ Thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

4. Các hoạt động triển khai sau tháng hành động

Duy trì các hoạt động về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật; tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc theo các nội dung, chủ đề đã đặt ra trong Tháng hành động để xây dựng ý thức, nề nếp, hình thành thói quen tuân thủ các quy định về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động.

Thường xuyên thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các rủi ro, các nguy cơ về ATVSLĐ; thường xuyên hướng dẫn người lao động tự đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ trước khi làm việc và trong quá trình lao động; tổ chức các hoạt động huấn luyện an toàn lao động, khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe cho người lao động; thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có giải pháp khắc phục ngay khi có các điều kiện lao động không bảo đảm an toàn.

- Triển khai thực hiện các chương trình hành động về ATVSLĐ theo kế hoạch đã đề ra.

                                       LĐTBXH PHƯỜNG LONG HOA


Lượt người xem:  Views:   208
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức