Tin Tức
Thứ 2, Ngày 26/04/2021, 15:00
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
26/04/2021

Ban Thường vụ Thị ủy ban hành Công văn số 228-CV/TU, ngày 26/4/2021 về tiếp tục đẩy mạnh hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, qua đó, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Thường vụ Thị ủy; các Kế hoạch tuyên truyền của UBND thị xã, Uỷ ban Bầu cử, Tiểu ban Tuyên truyền-Uỷ ban Bầu cử thị xã, trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến sâu rộng quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ, giải pháp về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, gắn với Nghị quyết, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; lồng ghép tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Thời gian tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền phù hợp; chủ yếu tập trung vào 02 đợt (từ nay đến ngày 23/5/2021; sau ngày bầu cử 23/5/2021). 

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thị uỷ chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thị ủy chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thẩm định các ấn phẩm và nội dung chương trình nghệ thuật phục vụ cuộc bầu cử. Tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân hưởng ứng, tham gia Cuộc thi tìm hiểu "Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026" trên Internet và mạng xã hội đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn. Thường xuyên nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; kịp thời đề xuất với cấp uỷ, chính quyền các hoạt động tuyên truyền và định hướng dư luận xã hội. Chủ động theo dõi và kịp thời tham mưu công tác đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động, âm mưu "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật chống phá cuộc bầu cử, chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch. Phối hợp các cơ quan, đơn vị kịp thời có phương án, biện pháp ngăn chặn các hoạt động chống phá cuộc bầu cử.

Đồng thời, Phòng Văn hóa Thông tin; Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã, tùy điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị và tình hình dịch bệnh Covid-19, có thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với chủ đề tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tập trung đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan; tuyên truyền lưu động; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tăng tần suất và thời lượng tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kiểm tra, kiểm soát các sản phẩm văn hóa độc hại, đấu tranh chống các hoạt động lợi dụng lĩnh vực văn hóa, văn học, nghệ thuật chống phá cuộc bầu cử; xây dựng, biên tập phát sóng nội dung tin, bài, tuyên truyền các hoạt động trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 (căn cứ thời điểm, lộ trình và tiến độ thời gian của cuộc bầu cử để tăng thời lượng, lựa chọn khung giờ phát sóng cho phù hợp, hiệu quả). Tổ chức các chương trình văn nghệ quần chúng, liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ, sinh hoạt đội, nhóm hát với nhau của các câu lạc bộ, các hội quần chúng, đoàn thể, trưng bày triển lãm, các hoạt động thể dục, thể thao, các trò chơi dân gian… gắn với chủ đề bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục phát động, đẩy mạnh các cuộc thi, hoạt động sáng tác về chủ đề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tổ chức chính trị - xã hội thị xã chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền; tài liệu Hỏi- đáp; các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi tìm hiểu "Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026" trên Internet và mạng xã hội; đồng thời, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ tuyên truyền, văn nghệ quần chúng, thể dục thể thao nhằm hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử; xây dựng, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; chủ động nắm bắt tư tưởng, tâm trạng cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trước, trong và sau cuộc bầu cử./.

Tải về CV 228 tiếp tục đẩy mạnh các hđ VHVN tuyên truyền bầu cử - HD 21.doc

Thanh Vi-Ban Tuyên giáo Thị ủy

 


Lượt người xem:  Views:   106
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức