Tin Tức
Thứ 2, Ngày 14/06/2021, 17:00
Ký kết chương trình phối hợp thực hiện Quy chế 238
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
14/06/2021

Ngày 31/5/2021, Ban Tuyên giáo Thị uỷ cùng HĐND, UBND thị xã;Toà án nhân dân thị xã và Viện Kiểm sát nhân dân thị xã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; Hướng dẫn số 170-HD/BTGTW, ngày 26/01/2021 của Ban Tuyên giáo Trung ương trong việc thực thi pháp luật, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2021.

Phát huy những kết quả đạt được qua hơn 10 năm thực hiện Quyết định số 221-QĐ/TW và thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm (gọi tắt là Quy chế phối hợp 238), Ban Tuyên giáo Thị uỷ cùng HĐND, UBND thị xã; Toà án nhân dân thị xã và Viện Kiểm sát nhân dân thị xã thống nhất ký kết 03 Chương trình phối hợp thực hiện trong năm 2021, trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, định hướng dư luận ngày càng được nâng cao, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, như: thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau khi giải quyết vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm liên quan đến hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án do Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, Toà án nhân dân thị xã phụ trách; ; đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Việc ký kết Chương trình phối hợp là rất quan trọng, cần thiết. Do vậy, ngay sau khi ký kết, các đơn vị tập trung thực hiện thống nhất, đồng bộ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thị xã, tạo sự nhất trí cao về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của các cơ quan nhà nước. Kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025. Chương trình phối hợp công tác phải được cụ thể hóa thành các nội dung, nhiệm vụ cụ thể, sát thực, đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả.

Đại diện các đơn vị đã ký kết Chương trình phối hợp thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm năm 2021.

 

 

 

 

 

 


Lượt người xem:  Views:   171
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức