Tin Tức
Thứ 4, Ngày 16/06/2021, 16:00
Phối hợp, triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
16/06/2021
Ngày 15/6/2021, Ban Tuyên giáo Thị ủy ban hành Công văn số 86-CV/BTGTU về phối hợp, triển khai Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Thị uỷ đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp, triển khai công tác thông tin, tuyên truyền, kịp thời giới thiệu rộng rãi Cuộc thi; khuyến khích, động viên tất cả nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên, những người yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh đang sinh sống, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh tham gia sáng tạo nhiều tác phẩm mới, có giá trị về nội dung và nghệ thuật, gửi tác phẩm tham dự Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương, góp phần phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại về chủ quyền biển, đảo Việt Nam; giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, vẻ đẹp của thiên nhiên, con người vùng biển, đảo Việt Nam đến với đông đảo công chúng yêu nghệ thuật trong nước và ở nước ngoài (gửi kèm theo Thể lệ của Ban Tổ chức Cuộc thi) đến đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn được biết, hưởng ứng, tham gia Cuộc thi nhằm khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; góp phần tuyên truyền, khẳng định và bảo vệ quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Văn phòng Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân thị xã chỉ đạo Cổng thông tin điện tử thị xã tuyên truyền, đăng tải thông tin, quảng bá rộng rãi để thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài thị xã tham gia. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã dành thời lượng thích hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi mục đích, ý nghĩa và thể lệ Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp Quốc gia về đề tài Biển, đảo quê hương để cán bộ, đảng viên và Nhân dân biết và tham gia Cuộc thi. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội thị xã tổ chức phổ biến, tuyên truyền, phát động rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia Cuộc thi. 


Lượt người xem:  Views:   191
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức