Tin Tức
Thứ 2, Ngày 13/09/2021, 15:00
Thị xã Hòa Thành: chi hỗ trợ cho lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
13/09/2021

Thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/07/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Quyết định số 17/2021/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh sửa đổi, bổ sung nội dung Điều 1 của Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, đến nay thị xã Hòa Thành đã chi hỗ trợ cho 2.468 người lao động tự do và người bán vé số với tổng kinh phí 3.702.000.000 đồng.

Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thị xã Hòa Thành cho biết: Hiện nay, Ủy ban nhân dân các phường, xã tiếp tục tuyên truyền và đẩy nhanh việc tiếp nhận, thẩm định các hồ sơ người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 không để bỏ sót người được hưởng theo quy định, để thực hiện các thủ tục trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ theo quy định, thiết thực góp phần giúp người lao động an tâm, vượt qua khó khăn do dịch bệnh./.

(Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Thị xã Hòa Thành)

Lượt người xem:  Views:   406
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức