Tin Tức
Thứ 3, Ngày 12/10/2021, 16:00
Thị xã Hòa Thành: 9 tháng năm 2021 xử lý kỷ luật 15 đảng viên vi phạm
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
12/10/2021

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Ban Thường vụ Thị uỷ Hòa Thành thực hiện tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, quan tâm công tác lãnh đạo xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, quy trình, đúng phương hướng, phương châm xử lý kỷ luật trong Đảng nhằm kịp thời giáo dục, răn đe những tập thể, cá nhân sai phạm.

Kết quả trong 9 tháng năm 2021, không có tổ chức đảng vi phạm bị xử lý kỷ luật. Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy và các chi, đảng bộ cơ sở xem xét xử lý kỷ luật 15 đảng viên, với các hình thức: khiển trách 8, cảnh cáo 5, khai trừ 1, cách chức 1. Nội dung vi phạm chủ yếu về những điều đảng viên không được làm, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, sinh con thứ ba và vi phạm pháp luật Nhà nước bị phạt tù. Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy ban hành quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 03 đảng viên và tham mưu Ban Thường vụ Thị uỷ đề nghị Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với 01 đảng viên theo thẩm quyền, do các đảng viên bị truy tố về hành vi tham ô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng...

Để hạn chế đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật, Ban Thường vụ Thị uỷ đã lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra thị uỷ và cơ sở tăng cường công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và thực hiện giám sát thường xuyên. Kết quả, trong 9 tháng qua, các tổ chức đảng đã thực hiện công tác giám sát thường xuyên đối với 178 tổ chức đảng và 1.145 đảng viên, qua giám sát đã kịp thời cảnh báo, nhắc nhỡ 47 tổ chức đảng và 105 đảng viên, đồng thời chuyển sang kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 08 tổ chức và 18 đảng viên. Kết quả, qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, có 08 tổ chức đảng và 17 đảng viên có vi phạm nhưng chưa đến mức thi hành kỷ luật, được cảnh báo nhắc nhở; có 01 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật, đã được xem xét xử lý.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thị uỷ tiếp tục lãnh đạo các tổ chức đảng khi xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, kiểm tra, giám sát tổ chức đảng phải gắn với người đứng đầu, tập trung các nội dung dễ phát sinh vi phạm như: việc xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; đoàn kết nội bộ; việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, chức trách, nhiệm vụ được giao đối với đảng viên, nhất là người đứng đầu. Chủ động phát hiện từ xa, ngăn chặn từ sớm để phòng ngừa vi phạm theo Đề án số 02-ĐA/TU, ngày 09/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh "Hạn chế tình trạng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật trong Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025".Đồng thời, phân công cấp uỷ viên thường xuyên đi cơ sở thực hiện giám sát thường xuyên, nắm tình hình; lãnh đạo Uỷ ban Kiểm tra Thị uỷ và cơ sở tăng cường hơn nữa kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, quan tâm giải quyết kịp thời các đơn thư tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng, xem xét, xử lý và tham mưu cấp ủy xử lý kỷ luật kịp thời, nghiêm minh đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm./.

                                                                    ỦY BAN KIỂM TRA THỊ ỦY


Lượt người xem:  Views:   151
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức