Tin Tức
Thứ 4, Ngày 20/10/2021, 18:00
THỊ XÃ HÒA THÀNH TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Cỡ chữ: Font size: Giảm (A-) Mặc định (A) Tăng (A+)
20/10/2021

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ngày 19/10/2021, Ủy ban nhân dân thị xã Hòa Thành đã ban hành Kế hoạch số 172/KH-UBND về tổ chức hội thi tìm hiểu công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã Hòa Thành năm 2021.

Theo đó, để thu hút nhiều đối tượng tham gia, tạo thành công cho hội thi, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức dưới hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến: Thí sinh cập nhật câu hỏi cũng như danh sách thí sinh đạt giải trên Trang thông tin điện tử thị xã http://hoathanh.tayninh.gov.vn hoặc Tri Thức Hòa Thành https://www.facebook.com/groups/141472619789695/. Nội dung câu hỏi xoay quanh các nhiệm vụ cải cách hành chính như sau:

- Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Xây dựng, rà soát văn bản quy phạm pháp luật; thi hành, phổ biến giáo dục pháp luật. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, hoạt động của Bộ phận một cửa 02 cấp.

- Sắp xếp, đổi mới tổ chức bộ máy trong các cơ quan nhà nước để đảm bảo vận hành đồng bộ, thông suốt, chất lượng và hiệu quả. Công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước.

- Quản lý và sử dụng tài sản công, tiết kiệm chi phí hành chính trong các cơ quan nhà nước, thực hiện tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các nội dung hiện đại hóa hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 17/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; triển khai Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được ban hành tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng dự thi: Tất cả cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người dân trên địa bàn thị xã Hòa Thành.

(Đối tượng không được tham gia thi: thành viên Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, ra đề thi, thẩm định đề thi, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trắc nghiệm)

Thời gian dự thi: Tổ chức thi theo tuần (03 tuần) từ ngày 25/10/2021 đến ngày 14/11/2021.

Cơ cấu giải thưởng: Tại cuộc thi mỗi tuần, cơ cấu giải thưởng như sau:

- 01 giải nhất: 500.000 đồng/01 giải

- 02 giải nhì: 400.000 đồng/01 giải

- 03 giải ba: 300.000 đồng/01 giải


                                                                                                                                                                             Mỹ Duyên - PNV


Lượt người xem:  Views:   383
Chia sẻ:
Share:
Tin khác
 
 
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Số tiền

Tin liên quan

Audio

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Tin Tức