Tin Tức - Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND
 
​KE HOACH 01-BATGT.pdf
 
​KE HOACH 28-UBND BAU CU TRUONG AP-KHU PHỐ NK 2017-2019.pdf
 
​QUYET DINH 77-UBND VÀ KH CCHC NĂM 2017.pdf
 
​QD 01-UBND KEM QUY DINH PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ HOẠCH.pdf
 
​QUYET DINH 26-UBND KEM CHI TIEU NHIEM VU NĂM 2017.pdf
 
​KE HOACH 05-UBND.pdf
 
​Ngày 16/6/2016, UBND huyện Hòa Thành ban hành Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra huyện. Theo đó, Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban Nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban Nhân dân huyện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, ...
 
Ngày 26/01/2016, UBND huyện Hòa Thành ban hành Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2016 nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống tham nhũng, các Chỉ thị,  Nghị quyết, Chương trình của Trung ương, chỉ đạo của Huyện ủy về công tác phòng, chống tham nhũng; Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng; xây dựng ...
 
Ngày 26/01/2016, UBND huyện Hoà Thành ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016  Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trong năm 2015, Thủ trưởng các cơ quan trong huyện đã có ...
 
Ngày 25/11/2015, UBND huyện Hòa Thành ban hành Quyết định số 1427/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2016 1. Thanh tra hành chính: - Thanh tra 02 cuộc về quản lý đầu tư xây dựng - Thanh tra 01 cuộc về quản lý đất đai - Thanh tra 01 cuộc về quản lý sử dụng kinh phí tự chủ tại đơn vị sự nghiệp công lập - 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện kết luận, xử lý sau thanh tra - Tiến hành ...
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
HÒA THÀNH- LAN TỎA NHỮNG TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐTNewHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinHÒA THÀNH- LAN TỎA NHỮNG TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/24/2018 11:00 PMNoĐã ban hành
HÒA THÀNH SẼ THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ CÁC TRƯỜNG HỢP CHƯA TỰ GIÁC GIẢI TỎA TRẢ LẠI LỘ GIỚI TRÊN ĐƯỜNG  797Thời sự chính trịTinHÒA THÀNH SẼ THỰC HIỆN CƯỠNG CHẾ CÁC TRƯỜNG HỢP CHƯA TỰ GIÁC GIẢI TỎA TRẢ LẠI LỘ GIỚI TRÊN ĐƯỜNG  797/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
HUYỆN HÒA THÀNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 2-2018Tin chuyên ngànhTinHUYỆN HÒA THÀNH HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 2-2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Ban CHQS với 06 tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nhân đạo huyện Hòa Thành  tổng kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2017Tin Đảng Đoàn thểTinBan CHQS với 06 tổ chức chính trị-xã hội, xã hội nhân đạo huyện Hòa Thành  tổng kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 Tin chuyên ngànhTinHoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5 /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Hội nạn nhân chất độc da cam Đioxin Thị trấn Hòa Thành Đại hội  Lần thứ III nhiệm kỳ 2018- 2023tin tức hoạt động thị trấnTinHội nạn nhân chất độc da cam Đioxin Thị trấn Hòa Thành Đại hội  Lần thứ III nhiệm kỳ 2018- 2023/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Xã Trường Tây ra quân tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng năm 2018Tin tức hoạt động xã Trường TâyTinXã Trường Tây ra quân tổng vệ sinh môi trường và truyền thông phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết, Zika và tay chân miệng năm 2018/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Hiệp Tân tổ chức hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trịtin tức hoạt động xã hiệp tânTinHiệp Tân tổ chức hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/12/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Hòa Thành: Hội đồng nhân dân huyện sơ kết quý I năm 2018Thời sự chính trịTinHòa Thành: Hội đồng nhân dân huyện sơ kết quý I năm 2018/PublishingImages/2018-05/Hội đồng nhân dân huyện sơ kết quý I_Key_06052018170158.2018_Key_06052018170158.JPG
5/6/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
Long Thành Nam: tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017tin tức hoạt động xã long thành namTinLong Thành Nam: tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
Tích điểm Loyalty với Tài khoản tiền gửi và Thanh toánTin chuyên ngànhTinTích điểm Loyalty với Tài khoản tiền gửi và Thanh toán/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2018 6:00 PMNoĐã ban hành
XÃ TRƯỜNG TÂY VỚI PHONG TRÀO KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀITin tức hoạt động xã Trường TâyTinXÃ TRƯỜNG TÂY VỚI PHONG TRÀO KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Xã Long Thành Nam triển khai văn bản quy phạm pháp luật đợt 2 năm 2018.tin tức hoạt động xã long thành namTinXã Long Thành Nam triển khai văn bản quy phạm pháp luật đợt 2 năm 2018./Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Ban Dân vận Huyện ủy triển khai chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinBan Dân vận Huyện ủy triển khai chuyên đề năm 2018 về “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và quần chúng /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Hòa Thành tổ chức thẩm tra đề nghị xét, công nhận xã Trường Tây đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017Kinh tế; Nông thôn mới xã Trường Tây TinHòa Thành tổ chức thẩm tra đề nghị xét, công nhận xã Trường Tây đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
HÒA THÀNH - SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TWHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MinhTinHÒA THÀNH - SƠ KẾT 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW/PublishingImages/2018-05/IMG_3542_Key_06052018162515.JPG
5/6/2018 5:00 PMYesĐã ban hành
Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ dân vậnTin chuyên ngành; tin tức ban dân vậnTinKhai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ dân vận/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Khám, sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho 50 trẻ em xã Trường TâyTin tức hoạt động xã Trường TâyTinKhám, sàng lọc bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho 50 trẻ em xã Trường Tây/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2018 5:00 PMNoĐã ban hành
Trường Tây tổ chức tuyên truyền phòng chống bệnh dạiTin tức hoạt động xã Trường TâyTinTrường Tây tổ chức tuyên truyền phòng chống bệnh dại/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Xã Trường Đông tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc  năm 2017Thông tin hoạt động xã Trường ĐôngTinXã Trường Đông tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc  năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
5/6/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Ban Dân vận Huyện ủy triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân, các hộ tiểu thương chợ Long Hoa chấp hành chủ trương xây dựng chợ Long Hoa theo mô hình chợ truyền thốngtin tức ban dân vậnTinBan Dân vận Huyện ủy triển khai kế hoạch tuyên truyền vận động nhân dân, các hộ tiểu thương chợ Long Hoa chấp hành chủ trương xây dựng chợ Long Hoa theo mô hình chợ truyền thống/PublishingImages/2018-05/31895263_615252622147657_4622916103775977472(LH)_Key_06052018153728.jpg
5/6/2018 4:00 PMNoĐã ban hành
Hòa Thành: Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng,  gia đình chính sách.Văn hóa xã hộiTinHòa Thành: Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà cho mẹ Việt Nam anh hùng,  gia đình chính sách./PublishingImages/2018-05/Đồng chí Nguyễn Minh Tân thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh Hùng Phạm Thị Bé_Key_06052018154847.JPG
5/6/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5  TẠI HÒA THÀNHThời sự chính trịTinĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TIẾP XÚC CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 5  TẠI HÒA THÀNH/PublishingImages/2018-05/TXCT trước kỳ họp thứ 5_Key_06052018155353.2_Key_06052018155353.jpg
5/6/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
HÒA THÀNH - TRIỂN KHAI KÊ HOẠCH ĐẠI HỘI MTTQ CÁC CẤPTin Đảng Đoàn thể; tin tức mặt trận tổ quốc việt nam huyệnTinHÒA THÀNH - TRIỂN KHAI KÊ HOẠCH ĐẠI HỘI MTTQ CÁC CẤP/PublishingImages/2018-05/hội nghị triển khai Thông 28_Key_06052018155851.JPG
5/6/2018 4:00 PMYesĐã ban hành
Ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” hưởng ứng Tháng Thanh niên 2018nông thôn mới xã long thành trungTinRa quân “Ngày Chủ nhật xanh” hưởng ứng Tháng Thanh niên 2018/PublishingImages/2018-04/RA QUAN 1_Key_27042018144154.jpg
Ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”
hưởng ứng Tháng Thanh niên 2018
4/27/2018 3:30 PMNoĐã ban hành
Long Thành Trung: Tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017thông tin tuyên truyền xã long thành trungTinLong Thành Trung: Tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Long Thành Trung: Tổng kết công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017
4/27/2018 3:00 PMNoĐã ban hành
KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ THANH NIÊN XÃ LONG THÀNH TRUNG  CHÀO MỪNG 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3  VÀ NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM 27/3thông tin tuyên truyền xã long thành trungTinKHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ THANH NIÊN XÃ LONG THÀNH TRUNG  CHÀO MỪNG 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3  VÀ NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM 27/3/PublishingImages/2018-04/GIAI26-3-2_Key_27042018104325.jpg
KHAI MẠC GIẢI BÓNG ĐÁ THANH NIÊN XÃ LONG THÀNH TRUNG
CHÀO MỪNG 87 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐOÀN 26/3
VÀ NGÀY THỂ THAO VIỆT NAM 27/3
4/27/2018 2:00 PMNoĐã ban hành
Hòa Thành 05 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 26/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XItin tức ban dân vậnTinHòa Thành 05 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 26/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
4/23/2018 10:00 PMNoĐã ban hành
HÒA THÀNH - PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2018Văn hóa xã hộiTinHÒA THÀNH - PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2018/PublishingImages/2018-04/IMG_3426_Key_23042018210551.JPG
4/23/2018 10:00 PMYesĐã ban hành
Ban Dân vận Huyện ủy  tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cơ sở năm 2018tin tức ban dân vậnTinBan Dân vận Huyện ủy  tổ chức Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cơ sở năm 2018/PublishingImages/2018-04/31117594_609981939341392_6149624974412054286 (hình)_Key_23042018205842.jpg
4/23/2018 9:00 PMNoĐã ban hành
1 - 30Next