ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH UBND PHƯỜNG LONG THÀNH BẮC​


Phường Long Thành Bắc có tổng diện tích đất tự nhiên theo thống kê năm 2015 là 496,77 ha; trong đó đất nông nghiệp là 260.96 ha chiếm 52,53 %, đất phi nông nghiệp là 235,8 ha chiếm 47,47 % so với tổng diện tích tự nhiên.

Vị trí địa lý nằm trong khoảng 11016’20’’ – 11018’30’’ vĩ độ Bắc, 106007’30’’ – 106009’30’’ kinh độ Đông.

- Phía Đông Bắc giáp xã Trường Hòa, và Huyện Dương Minh Châu

- Phía Tây giáp Phường Long Hoa

- Phía Nam giáp Phường Long Thành Trung và xã Trường Tây

- Phía Bắc giáp Thành phố Tây Ninh.

Do nằm trong khu vực miền Đông nam bộ nên Phường Long Thành Bắc có khí hậu mang tính nhiệt đới gió mùa, đặc biệt mùa khô và mùa mưa phân biệt rõ rệt. Mặc dù hệ thống thủy lợi không nhiều nhưng đất đai của Phường Long Thành Bắc có độ ẩm khá tốt phù hợp cho sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt phường Long Thành Bắc tiếp giáp Phường Long Hoa là trung tâm kinh tế - thương mại của Thị xã Hòa Thành, đường giao thông thường xuyên được cải tạo nên rất thuận tiện trong việc giao lưu mua bán trao đổi hàng hóa và phát triển kinh tế với bên ngoài. Theo xu thế chung của xã hội, kiến trúc cơ sở hạ tầng của Phường Long Thành Bắc đang được khôi phục và phát triển, hệ thống giao thông, thủy lợi rất được chú trọng và ngày càng được mở rộng. Hầu hết người dân trong địa bàn phường sinh sống bằng nghề nông nghiệp và mua bán nhỏ lẻ dọc theo các tuyến đường. Phường Long Thành Bắc có đầy đủ trường học, trạm y tế, bưu điện, trung tâm văn hóa phường hoạt động thể dục thể thao văn hóa cũng được quan tâm, ngưởi dân tham gia vào các hoạt động do phường, khu phố tổ chức.