ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH UBND XÃ LONG THÀNH TRUNG


Xã Long Thành Trung có tổng diện tích đất tự nhiên theo thống kê, kiểm kê năm 2014 là 966,33 ha; trong đó đất nông nghiệp là 628,74 ha chiếm 65,06 % so với tổng diện tích tự nhiên, đất phi nông nghiệp là 337,59 ha chiếm 34,94 %. Vị trí địa lý nằm trong khoảng 11016'20'' – 11018'30'' vĩ độ Bắc, 106007'30'' – 106009'30'' kinh độ Đông.

- Phía Đông Bắc giáp xã Long Thành Bắc.

- Phía Tây giáp xã Hiệp Tân và huyện Châu Thành.

- Phía Nam giáp xã Long Thành Nam.

- Phía Bắc giáp Thị Trấn Hòa Thành.

Nằm trong khu vực miền Đông nam bộ nên xã Long Thành Trung có khí hậu mang tính nhiệt đới gió mùa, đặc biệt mùa khô và mùa mưa phân biệt rõ rệt. Mặc dù hệ thống thủy lợi không nhiều nhưng đất đai của xã Long Thành Trung có độ ẩm khá tốt phù hợp cho sản xuất nông nghiệp.

Đặc biệt xã còn giáp Thị trấn Hòa Thành, đường giao thông thường xuyên được cải tạo nên rất thuận tiện trong việc giao lưu mua bán trao đổi hàng hóa và phát triển kinh tế với bên ngoài. Theo xu thế chung của xã hội, kiến trúc cơ sở hạ tầng của xã Long Thành Trung đang được khôi phục và phát triển, hệ thống giao thông, thủy lợi rất được chú trọng và mở mang. Hầu hết người dân trong xã sống dựa vào nghề nông và mua bán nhỏ lẻ dân cư sống dọc theo các tuyến đường.