​ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH UBND THỊ TRẤN HÒA THÀNH


I. Lịch sử hình thành

Ủy ban nhân dân phường Long Hoa là một đơn vị hành chính nhà nước trước đây là thị trấn Hòa Thành, được thành lập năm 1979 trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích và dân số của xã Long Thành cũ, gồm: Long Hoa, Long Thúy và Long Vân.

Địa chỉ: Số 24 Đường Phạm Hùng - Khu phố III, phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 10 tháng 01 năm 2020, Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 865/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập thị xã Hòa Thành và các phường, xã thuộc thị xã Hòa Thành. Theo đó, thành lập Phường Long Hoa thuộc Ủy ban nhân dân huyện Hòa Thành( nay là thị xã Hoà Thành) với diện tích tự nhiên là 2,27km2 ha với 12.593 nhân khẩu và được chia thành 4 khu phố (Nguồn: Niên giám thống kê huyện Hòa Thành (nay là thị xã Hòa Thành) năm 2018-2019; Số liệu thống kê phường Long Hoa).

Địa giới hành chính phường Long Hoa: phía Đông giáp phường Long Thành Bắc, phía Tây và Bắc giáp phường Long Thành Trung, phía Nam giáp phường Hiệp Tân và Thành phố Tây Ninh.

Đời sống nhân dân ở đây chủ yếu sinh sống bằng nghề thương mại, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, một số ít lao động, sản xuất ở nơi khác. Xác định là địa bàn trọng điểm về chính trị, kinh tế, xã hội của thị xã Hòa Thành, có rất nhiều cơ quan Đảng, chính quyền, cơ quan kinh tế của thị xã trú đóng trên địa bàn, có Tòa thánh Cao Đài phái Tây Ninh là một trong những trung tâm Tôn giáo lớn nhất trong tỉnh và Trung tâm Thương mại Long Hoa là nơi tập trung buôn bán, tro đổi hàng hóa trong và ngoài tỉnh; hàng năm có rất nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch.

Được sự quan tâm của Đảng bộ, UBND thị xã Hoà Thành, Đảng bộ và chính quyền phường Long Hoa đã từng bước phấn đấu xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật về y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao được chú trọng đầu tư, đời sống nhân dân được cải thiện, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội hàng năm, tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, các tổ chức chính trị, bộ máy chính quyền, đoàn thể và cơ sở hoạt động có chất lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra.

Ủy ban nhân dân phường Long Hoa có 71 cán bộ, công chức. Trong đó: Cán bộ chuyên trách là 10 người; công chức là 12 người, những người hoạt động không chuyên  trách là 49 người. Hầu hết cán bộ, công chức của phường Long Hoa đã được đào tạo về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị theo quy định.
Trở về