ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH UBND XÃ TRƯỜNG ĐÔNG


Xã Trường Đông nằm cuối huyện Hòa Thành, có tổng diện tích tự nhiên 2.288,16 ha (chiếm 27,53% diện tích tự nhiên huyện Hòa Thành), trong đó diện tích nông nghiệp 1.803,66 ha (chiếm 78,82% diện tích tự nhiên); đất phi nông nghiệp là: 484,5 ha. Phía Bắc giáp xã Trường Hòa; phía Đông Nam giáp xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu ; phía Tây giáp xã Trường Tây; phía Tây Nam giáp huyện Châu Thành.

Dân số 17.926 người, mật độ dân số 783,42 người/km2. Xã Trường Đông có 05 ấp: Trường Lưu, Trường Phú, Trường Đức, Trường Ân và Năm Trại.

Trường Đông có vị trí tương đối thuận lợi nằm cạnh sông Vàm Cỏ Đông và có quốc lộ 22B chạy qua, đây là đầu mối giao thông quan trọng từ thành phố Hồ Chí Minh lên biên giới Campuchia. Do đó xã có điều kiện phát triển kinh tế, giao lưu với các xã và các vùng khác qua đường bộ và đường thủy.


Trở về