ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH UBND XÃ TRƯỜNG HÒA

Xã Trường Hoà là một trong 08 đơn vị hành chính của thị x Hoà Thành có tổng diện tích tự nhiên là 1.810,25 ha. Trong đó đất nông nghiệp là 1510.51 ha, chiếm 83,95% so với tổng diện tích đất tự nhiên và đất phi nông nghiệp diện tích 290,56 ha, chiếm 16,05% tổng diện tích đất tự nhiên gồm cĩ 3.399 hộ với 12.098 nhn khẩu, được chia làm 04 ấp với 83 tổ tự quản.

- Phía Đông giáp xã Chà Là huyện Dương Minh Châu.

- Phía Tây giáp phường Long Thành Bắc, xã Trường Tây; phía Tây Bắc giáp xã Bàu Năng huyện Dương Minh Châu.

-  Phía Nam giáp xã Trường Đông.

- Phía Bắc giáp xã Chà Là huyện Dương Minh Châu.

Trường Hòa là một xã nông nghiệp nằm ven khu vực thị tứ do đó phù hợp cho việc trồng cây công nghiệp và cây ăn quả. Phát triển mạnh là cây cao su, nhãn đưa nền kinh tế của xã dần dần đi lên. Mạng lưới giao thông trong xã thời gian qua đã được nâng cấp; có một trục đường chính là Nguyễn Văn Linh nối liền xã với các xã bạn và đường Cầu Bà Mai đi qua huyện Dương Minh Châu được rải nhựa, các đường đất trong địa bàn xã cũng được nâng cấp và mở rộng đủ để đáp ứng phương tiện giao thông trong địa phương. Hệ thống thủy văn của địa phương còn hạn chế nên cũng khó khăn trong việc sản xuất của bà con. Trong xã các cơ quan ban ngành, các cơ sở sản xuất, kinh tế – xã hội, giáo dục và đào tạo được chú trọng và quan tâm tạo được tiền đề cho sự phát triển trong tương lai đời sống của nhân dân sẽ từng bước được nâng cao.