HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Bước 1: Truy cập hệ thống https://dichvucong.tayninh.gov.vn Tại giao điện trang chủ à chuyển trực tiếp vào trang bên trong

cchc.png

Bước 2: Lựa chọn Đơn vị cung cấp dịch vụ công

cchc 1.png

Bước 3: Tìm kiếm và chọn thủ tục hành chính cần giao dịch tương ứng với đơn vị cung cấp dịch vụ công.

Nhấn vào tên thủ tục hành chính để xem thông tin hướng dẫn về thành phần và trình tự thực hiện của thủ tục hành chính

Nhấn vào nút "nộp hồ sơ" để nộp hồ sơ trực tuyến

cchc 2.png

Bước 4: Kiểm tra thành phần hồ sơ

cchc 3.png

Bước 4: Nhập các thông tin hồ sơ

Những ô màu vàng là bắt buộc nhập vào.

cchc 4.png

Địa chỉ đăng ký: Điền các thông tin này để hỗ trợ lãnh đạo đơn vị có thể theo dõi, đôn đốc việc xử lý và phục vụ cho Bưu điện Tây Ninh thực hiện dịch vụ nhận hồ sơ và trả kết quả theo yêu cầu.

cchc 5.png

Danh sách hồ sơ kèm theo: đính kèm các tệp nội dung tương ứng của hồ sơ kèm theo

cchc 6.png

Bước 5: Nhấn chọn nút Lưu để lưu lại thông tin hồ sơ

Màn hình hiển thị thông báo lưu thông tin thành công

cchc7.png

Bước 6: Nhấn chọn "Gửi hồ sơ" để gửi hồ sơ điện tử. Hồ sơ sẽ được chuyển về đơn vị tiếp nhận. Người nộp hồ sơ sẽ nhận được tin nhắn hoặc email xác nhận nếu hồ sơ đã hợp lệ và được cán bộ tiếp nhận thành công.