Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
26
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
121/QĐ-UBND14/01/2019Quyết định ban hành chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân huyện năm 2019UBND huyện Hoà Thành
 
222/QĐ-UBND14/01/2019Quyết định về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019UBND huyện Hoà Thành
 
309/NQ-HĐND20/12/2018NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019HĐND huyện Hoà Thành
 
411/NQ-HĐND20/12/2018NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH HUYỆN , XÃ NĂM 2019HĐND huyện Hoà Thành
 
510/NQ-HĐND20/12/2018NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN; THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2019
HĐND huyện Hoà Thành
 
602, 03, 04, 05, 06, 07, 08/NQ-HĐND28/06/2018CÁC NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN KỲ HỌP THỨ BẢYHĐND huyện Hoà Thành
 
701/2018/NQ-HĐND23/05/2018Bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Hoà Thành 5 năm giai đoạn 2016-2020 và chủ trương đầu tư thực hiện dự án năm 2018
HĐND huyện Hoà Thành
 
801/NQ-HĐND23/05/2018Nghị quyết Thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Hoà Thành mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV
HĐND huyện Hoà Thành
 
9315/UBND12/04/2018CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I/2018UBND huyện Hoà Thành
 
1031/QĐ-UBND16/01/2018QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA HUYỆN HOÀ THÀNHUBND huyện Hoà Thành
 
1102/2017/NQ-HĐND03/01/2018Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018HĐND huyện Hoà Thành
 
1203/2017/NQ-HĐND03/01/2018Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Hoà Thành 5 năm 2016-2020HĐND huyện Hoà Thành
 
1308/2017/NQ-HĐND03/01/2018Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2018HĐND huyện Hoà Thành
 
1403/01/2018Nghị quyết về phân bổ ngân sách huyện, xã năm 2018HĐND huyện Hoà Thành
 
1510/2017/NQ-HĐND03/01/2018Nghị quyết về xoá huy hoạch 02 cụm công nghiệp Trường HoàHĐND huyện Hoà Thành
 
1611/2017/NQ-HĐND03/01/2018Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2018HĐND huyện Hoà Thành
 
1706/NQ-HĐND30/06/2017Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện Hòa Thành năm 2018.HĐND huyện Hoà Thành
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa