Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
18
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
1315/UBND12/04/2018CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I/2018UBND huyện Hoà Thành
 
231/QĐ-UBND16/01/2018QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA HUYỆN HOÀ THÀNHUBND huyện Hoà Thành
 
302/2017/NQ-HĐND03/01/2018Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018HĐND huyện Hoà Thành
 
403/2017/NQ-HĐND03/01/2018Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Hoà Thành 5 năm 2016-2020HĐND huyện Hoà Thành
 
508/2017/NQ-HĐND03/01/2018Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2018HĐND huyện Hoà Thành
 
603/01/2018Nghị quyết về phân bổ ngân sách huyện, xã năm 2018HĐND huyện Hoà Thành
 
710/2017/NQ-HĐND03/01/2018Nghị quyết về xoá huy hoạch 02 cụm công nghiệp Trường HoàHĐND huyện Hoà Thành
 
811/2017/NQ-HĐND03/01/2018Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2018HĐND huyện Hoà Thành
 
906/NQ-HĐND30/06/2017Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện Hòa Thành năm 2018.HĐND huyện Hoà Thành
 
1005/NQ-HĐND30/06/2017Nghị quyết về việc phân bổ kết dư ngân sách cấp huyện năm 2016HĐND huyện Hoà Thành
 
1104/NQ-HĐND30/06/2017Nghị quyết về quyết toán ngân sách huyện năm 2016HĐND huyện Hoà Thành
 
1203/NQ-HĐND30/06/2017Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Thành, nhiệm kỳ 2016-2021HĐND huyện Hoà Thành
 
1307/NQ-HĐND30/06/2017Nghị quyết về kết quả giám sát việc xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn huyệnHĐND huyện Hoà Thành
 
1402/NQ-HĐND15/06/2017Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát "Việc xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn huyện"HĐND huyện Hoà Thành
 
1504/2017/QĐ-UBND31/03/2017Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hòa ThànhUBND huyện Hoà Thành
 
1603/2017/QĐ-UBND29/03/2017Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hòa Thành.UBND huyện Hoà Thành
 
1702/2017/QĐ-UBND16/03/2017Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban Nhân dân huyện Hòa ThànhUBND huyện Hoà Thành
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa