Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
20
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
101/2018/NQ-HĐND23/05/2018Bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Hoà Thành 5 năm giai đoạn 2016-2020 và chủ trương đầu tư thực hiện dự án năm 2018
HĐND huyện Hoà Thành
 
201/NQ-HĐND23/05/2018Nghị quyết Thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Hoà Thành mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV
HĐND huyện Hoà Thành
 
3315/UBND12/04/2018CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I/2018UBND huyện Hoà Thành
 
431/QĐ-UBND16/01/2018QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA HUYỆN HOÀ THÀNHUBND huyện Hoà Thành
 
502/2017/NQ-HĐND03/01/2018Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018HĐND huyện Hoà Thành
 
603/2017/NQ-HĐND03/01/2018Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Hoà Thành 5 năm 2016-2020HĐND huyện Hoà Thành
 
708/2017/NQ-HĐND03/01/2018Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2018HĐND huyện Hoà Thành
 
803/01/2018Nghị quyết về phân bổ ngân sách huyện, xã năm 2018HĐND huyện Hoà Thành
 
910/2017/NQ-HĐND03/01/2018Nghị quyết về xoá huy hoạch 02 cụm công nghiệp Trường HoàHĐND huyện Hoà Thành
 
1011/2017/NQ-HĐND03/01/2018Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2018HĐND huyện Hoà Thành
 
1106/NQ-HĐND30/06/2017Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện Hòa Thành năm 2018.HĐND huyện Hoà Thành
 
1205/NQ-HĐND30/06/2017Nghị quyết về việc phân bổ kết dư ngân sách cấp huyện năm 2016HĐND huyện Hoà Thành
 
1304/NQ-HĐND30/06/2017Nghị quyết về quyết toán ngân sách huyện năm 2016HĐND huyện Hoà Thành
 
1403/NQ-HĐND30/06/2017Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Hòa Thành, nhiệm kỳ 2016-2021HĐND huyện Hoà Thành
 
1507/NQ-HĐND30/06/2017Nghị quyết về kết quả giám sát việc xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn huyệnHĐND huyện Hoà Thành
 
1602/NQ-HĐND15/06/2017Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát "Việc xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn huyện"HĐND huyện Hoà Thành
 
1704/2017/QĐ-UBND31/03/2017Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hòa ThànhUBND huyện Hoà Thành
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa