Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
33
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
102/2019/NQ-HĐND06/01/2020Về việc bãi bỏ các nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân huyện trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018 trên địa bàn huyện Hòa ThànhHĐND huyện Hoà Thành
 
215/NQ-HĐND06/01/2020về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2020HĐND huyện Hoà Thành
 
316/NQ-HĐND20/12/2019Nghị quyết về phân bổ ngân sách huyện, xã năm 2020HĐND huyện Hoà Thành
 
419/NQ-HĐND20/12/2019HĐND huyện Hoà Thành
 
517/NQ-HĐND20/12/2019HĐND huyện Hoà Thành
 
614/NQ-HĐND19/12/2019HĐND huyện Hoà Thành
 
713/NQ-HĐND19/12/2019HĐND huyện Hoà Thành
 
821/QĐ-UBND14/01/2019Quyết định ban hành chương trình công tác của Ủy ban Nhân dân huyện năm 2019UBND huyện Hoà Thành
 
922/QĐ-UBND14/01/2019Quyết định về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019UBND huyện Hoà Thành
 
1009/NQ-HĐND20/12/2018NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019HĐND huyện Hoà Thành
 
1111/NQ-HĐND20/12/2018NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH HUYỆN , XÃ NĂM 2019HĐND huyện Hoà Thành
 
1210/NQ-HĐND20/12/2018NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN; THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2019
HĐND huyện Hoà Thành
 
1302, 03, 04, 05, 06, 07, 08/NQ-HĐND28/06/2018CÁC NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN KỲ HỌP THỨ BẢYHĐND huyện Hoà Thành
 
1401/2018/NQ-HĐND23/05/2018Bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Hoà Thành 5 năm giai đoạn 2016-2020 và chủ trương đầu tư thực hiện dự án năm 2018
HĐND huyện Hoà Thành
 
1501/NQ-HĐND23/05/2018Nghị quyết Thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Hoà Thành mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV
HĐND huyện Hoà Thành
 
16315/UBND12/04/2018CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I/2018UBND huyện Hoà Thành
 
1731/QĐ-UBND16/01/2018QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA HUYỆN HOÀ THÀNHUBND huyện Hoà Thành
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa