Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
24
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
109/NQ-HĐND20/12/2018NGHỊ QUYẾT VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019HĐND huyện Hoà Thành
 
211/NQ-HĐND20/12/2018NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH HUYỆN , XÃ NĂM 2019HĐND huyện Hoà Thành
 
310/NQ-HĐND20/12/2018NGHỊ QUYẾT VỀ DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN; THU, CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, XÃ NĂM 2019
HĐND huyện Hoà Thành
 
402, 03, 04, 05, 06, 07, 08/NQ-HĐND28/06/2018CÁC NGHỊ QUYẾT HĐND HUYỆN KỲ HỌP THỨ BẢYHĐND huyện Hoà Thành
 
501/2018/NQ-HĐND23/05/2018Bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Hoà Thành 5 năm giai đoạn 2016-2020 và chủ trương đầu tư thực hiện dự án năm 2018
HĐND huyện Hoà Thành
 
601/NQ-HĐND23/05/2018Nghị quyết Thông qua Đề án đề nghị công nhận đô thị Hoà Thành mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV
HĐND huyện Hoà Thành
 
7315/UBND12/04/2018CÔNG KHAI SỐ LIỆU VÀ THUYẾT MINH TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN NGÂN SÁCH QUÝ I/2018UBND huyện Hoà Thành
 
831/QĐ-UBND16/01/2018QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2018 CỦA HUYỆN HOÀ THÀNHUBND huyện Hoà Thành
 
902/2017/NQ-HĐND03/01/2018Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018HĐND huyện Hoà Thành
 
1003/2017/NQ-HĐND03/01/2018Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Hoà Thành 5 năm 2016-2020HĐND huyện Hoà Thành
 
1108/2017/NQ-HĐND03/01/2018Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách huyện, xã năm 2018HĐND huyện Hoà Thành
 
1203/01/2018Nghị quyết về phân bổ ngân sách huyện, xã năm 2018HĐND huyện Hoà Thành
 
1310/2017/NQ-HĐND03/01/2018Nghị quyết về xoá huy hoạch 02 cụm công nghiệp Trường HoàHĐND huyện Hoà Thành
 
1411/2017/NQ-HĐND03/01/2018Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện năm 2018HĐND huyện Hoà Thành
 
1506/NQ-HĐND30/06/2017Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND huyện Hòa Thành năm 2018.HĐND huyện Hoà Thành
 
1605/NQ-HĐND30/06/2017Nghị quyết về việc phân bổ kết dư ngân sách cấp huyện năm 2016HĐND huyện Hoà Thành
 
1704/NQ-HĐND30/06/2017Nghị quyết về quyết toán ngân sách huyện năm 2016HĐND huyện Hoà Thành
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa