Untitled


1. LÃNH ĐẠO THỊ ỦY HÒA THÀNH


 

Bí thư: Nguyễn Nam Hưng                                   Điện thoại: 0913955407

Mail:

Phó Bí thư: Nguyễn Văn Phong                           Điện thoại: 0918479244

Mail:

Phó Bí thư: Trương Văn Hoàn                                         Điện thoại: 0913662326

Mail:

Địa chỉ: số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4- phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh