Untitled


1. LÃNH ĐẠO HUYỆN ỦY HÒA THÀNH


 

Bí thư: Nguyễn Nam Hưng                                Điện thoại: 0913955407

Mail:

Phó Bí thư: Nguyễn Văn Phong                        Điện thoại: 0918479244

Mail:

Phó Bí thư: Trương Văn Hoàn                                   Điện thoại: 

Mail:

Địa chỉ: số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4- thị trấn Hòa Thành huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh