ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

Với sự nổ lực của các ngành và sự phối hợp của các đoàn thể đã tạo sự chuyển biến tích cực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tình hình kinh tế - xã hội duy trì và ổn định, một số chỉ tiêu hoàn thành tốt vượt kế hoạch đề ra như: làm đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê, tham gia hiến máu tình nguyện, vận động quỹ vì người nghèo, quỹ vì đàn em thân yêu và tiếp sức đến trường.

Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; quan tâm thực hiện công tác an sinh xã hội, tổ chức tốt ngày trao quà tết cho người nghèo, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được đón tết, vui xuân; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được thực hiện nhiều hình thức phong phú trong các dịp lễ, tết; các hoạt động của tôn giáo đảm bảo đúng chương trình đăng ký.

Tình hình an ninh chính trị ổn định, tội phạm, tệ nạn xã hội được kiềm chế; Nhiệm vụ quân sự quốc phòng được triển khai thực hiện đúng kế hoạch.

Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn; kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; xử lý đơn thư khiếu nại của công dân đúng quy định.

CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019

            Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020); UBND xã định hướng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019 như sau:

            1. DỰ KIẾN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019

            1.1 Kinh tế

- Thu ngân sách nhà nước 34.767.000.000 đồng.

- Thu ngân sách xã 8.267.000.000 đồng.

- Chi ngân sách xã 8.267.000.000 đồng.

- Thắp sáng đường quê: 15 km.

- Giao thông nông thôn đạt 100% chỉ tiêu.

- Hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao về quỹ phòng chống thiên tai, dự kiến 139.620.000 đồng.

         1.2 Văn hóa - xã hội

- Trên 70% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa; 5/5 ấp đạt chuẩn văn hóa; 5/5 trường học, cơ sở tín ngưỡng đạt văn minh; UBND xã, chợ đạt văn minh.

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 85%.

- Tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%.

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,3%.

- Quỹ vì người nghèo đạt 100% chỉ tiêu.

      1.3 Môi trường

- Tỷ lệ hộ dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh, hố xí hợp vệ sinh: 

+ Hộ dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh > 98%.

+ Hộ dân cư sử dụng hố xí hợp vệ sinh > 90%.

- Tỷ lệ hộ dân cư ở nông thôn dùng điện sinh hoạt đạt 100%.

      1.4. Quốc phòng – an ninh

- Giao quân đạt 100% chỉ tiêu (đảm bảo chỉ tiêu gọi đảng viên nhập ngũ).

- Công an xã đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng.

- BCH Quân sự xã đạt danh hiệu vững mạnh toàn diện.

     1.5. Xây dựng nông thôn mới:

Giữ vững và nâng cao 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

    2. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

    2.1 Kinh tế

- Nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 1.599 ha. Tăng cường đầu tư ứng dụng công nghệ sinh học và đầu tư cơ sở vật chất, kỷ thuật vào sản xuất; vận động nông dân gieo cấy lúa vụ Đông xuân 2019 đạt 100% kế hoạch. Tăng cường công tác khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, chủ động tuyên truyền và hướng dẫn nông dân phòng bệnh ở gia súc, gia cầm; thường xuyên duy tu, phát rong và khai thác hiệu quả hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai và chống ngập úng cục bộ mùa mưa bão; tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tích cực đóng góp quỹ phòng chống lụt bão.

- Thương mại dịch vụ: Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh để nâng cao hiệu quả kinh tế-xã hội của địa phương. Tiếp tục xây dựng chợ Trường Lưu đạt chợ văn minh, 100% gian hàng đạt văn minh. Đa dạng hoá các loại hình kinh doanh, hàng hoá phong phú, đảm bảo vệ sinh, an toàn.

- Kinh tế tập thể: Tạo môi trường thuận lợi, hướng dẫn cho hợp tác xã, tổ hợp tác hoạt động đúng luật để đảm bảo giữ bền vững tiêu chí số 13 trong xây dựng nông thôn mới.

- Quản lý xây dựng và trật tự công cộng: Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xây dựng trái phép, lấn chiếm hành lang lộ giới, vi phạm an toàn giao thông đường bộ, khắc phục tình trạng lấn chiếm sau khi giải tỏa.

- Giao thông nông thôn: Tích cực vận động cá nhân, tổ chức, tôn giáo đóng góp làm đường giao thông nông thôn, thắp sáng đường quê đạt chỉ tiêu. Phối hợp Ban giám sát đầu tư cộng đồng công khai các khoản vận động, giám sát thi công, nghiệm thu quyết toán công trình theo quy chế dân chủ cơ sở.

- Tài chính – Ngân sách:

+ Khai thác hết mọi nguồn thu đảm bảo cân đối ngân sách, tăng cường các biện pháp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu thuế, thường xuyên cập nhật, bổ sung kịp thời các hộ kinh doanh phát sinh đưa vào bộ quản lý, thu hết bộ, hết hộ, phấn đấu cuối năm thu thuế, ngân sách xã đạt 100%. Phấn đấu thu đạt và vượt 5% để đảm bảo cân đối ngân sách và có kết dư làm nguồn cải cách tiền lương.

+ Đảm bảo chi lương và các khoản thanh toán theo lương, kinh phí hoạt động kịp thời, đúng quy định luật ngân sách. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, chống lãng phí, thực hành tiết kiệm trong chi tiêu để có tích lũy ngân sách.

- Tài nguyên-Môi trường: Thực hiện tốt Luật đất đai năm 2013, quản lý chặt chẽ đất công, thường xuyên tổ chức kiểm tra việc khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về sử dụng đất không đúng qui định; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, không để tồn đọng kéo dài phát sinh điểm nóng; tích cực phối hợp cấp trên kiểm tra xử lý dứt điểm các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, rác chợ, rác y tế, rác sinh hoạt trong khu dân cư, bảo vệ cảnh quan môi trường. Nâng cao tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, hố xí hợp vệ sinh để đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra cũng nhằm bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

     2.2 Văn hóa, xã hội

- Văn hóa thông tin, thể dục thể thao:

+ Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong năm, tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương gắn thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tuyên truyền vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc nhân các ngày lễ lớn đạt 100% trên trực lộ chính và trên 80% trong Nhân dân đúng quy cách.

+ Nâng chất lượng hoạt động Đài truyền thanh xã, cụm loa các ấp. Thực hiện đạt 100% tin cộng tác đài huyện, bản tin cổng thông tin điện tử huyện, tin nêu gương người tốt việc tốt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nâng cấp hệ thống cụm loa xã, cụm loa ấp, đảm bảo hoạt động thường xuyên, chất lượng.

+ Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa Xã hội thường xuyên kiểm tra xử lý các loại hình kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn nếu phát hiện vi phạm.

+ Trung tâm văn hóa thể thao-Học tập cộng đồng đảm bảo hoạt động có hiệu quả. Thu hút 35% dân số tham gia rèn luyện thể dục thể thao.

+ Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư. Tổ chức thực hiện kế hoạch xây dựng gia đình văn hóa, ấp văn hóa theo tiêu chí mới đúng thực chất kết hợp phong trào phòng chống tội phạm, quản lý giáo dục các đối tượng, chuyển hóa địa bàn. Cuối năm có 70% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, 5/5 ấp văn hóa, 100% cơ sở tôn giáo đạt tín ngưỡng văn minh, 100% cơ quan, trường học đạt đơn vị văn hóa gắn với xây dựng xã văn hóa nông thôn mới.

- Giáo dục-đào tạo: Tăng cường công tác xã hội hóa giáo dục, phòng chống học sinh bỏ học trong hè, phát huy mạnh mẽ vai trò của Hội khuyến học; xây dựng phong trào cộng đồng học tập, xã hội học tập. Duy trì phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học cơ sở, Trường tiểu học Trường Đông A đạt chuẩn quốc gia về giáo dục. Hoàn thành chỉ tiêu quỹ "Vì đàn em thân yêu tiếp sức đến trường". Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi ra lớp mẫu giáo đạt trên 95%. Tỷ lệ học sinh bỏ học bậc tiểu học dưới 0,5%; trung học cơ sở dưới 1%.

- Y tế: Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ, chất lượng khám và điều trị bệnh cho Nhân dân, nhất là khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế. Tiêm chủng mở rộng cho trẻ em và phụ nữ đạt 100%. Các chương trình y tế quốc gia và 10 chuẩn quốc gia về y tế tiếp tục được duy trì. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng là 14,3%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao là 14,3%.

+ Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn vi phạm quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

+ Vận động tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng tham gia hiến máu tình nguyện đạt chỉ tiêu, tăng cường chỉ đạo các ấp thực hiện. Khen thưởng kịp thời đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, phê bình nghiêm khắc đơn vị không chấp hành. Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế toàn dân, vận động Nhân dân tham gia BHYT đạt trên 85% dân số.

- Chính sách xã hội, việc làm: Tạo điều kiện giải quyết việc làm mới 300 lao động. Quan tâm, chăm lo cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, đối tượng gia đình chính sách, người có công. Chi trả trợ cấp hàng tháng đúng đối tượng, kịp thời. Xây dựng xã đạt chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em theo 15 tiêu chí; xã, phường lành mạnh không có tệ nạn xã hội theo 6 nội dung của 15 tiêu chí.

+Tổ chức vận động quỹ "Vì người nghèo" đảm bảo đủ nguồn xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo. Nhất là tăng cường công tác tuyên truyền, vận động ở các ấp,

- Hoạt động Tôn giáo: Quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật.

       2.3 Quốc phòng, an ninh

- Công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội:Tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, nâng cao tinh thần cảnh giác, bảo đảm chế độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân sự và công an, kịp thời phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả những vấn đề phát sinh trên địa bàn, tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu "4 giảm", bảo đảm trật tự an toàn giao thông kéo giảm cả 3 mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương; kéo giảm các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, không để hình thành các băng nhóm gây mất an ninh trật tự địa phương, nâng cao hiệu quả hoạt động Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm; nâng cao chất lượng Tổ dân cư tự quản, đội tuần tra nhân dân và sinh hoạt đúng định kỳ. Tiếp tục thực hiện xã an toàn về an ninh trật tự, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, giáo dục người chấp hành cải tạo không giam giữ, phạt tù cho hưởng án treo theo Luật thi hành án hình sự. Xây dựng lực lượng công an đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đạt danh hiệu quyết thắng.

- Quân sự - quốc phòng

+ Tập trung nâng cao chất lượng, tổ chức chặt chẽ các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 (đảm bảo chỉ tiêu gọi đảng viên nhập ngũ), xây dựng lực lượng dân quân đủ số lượng và có chất lượng, duy trì lực lượng dân quân tự vệ đạt 0,88% dân số. Tiếp tục lãnh đạo xây dựng Ban Chỉ huy quân sự xã vững mạnh toàn diện.

+ Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong nhân dân đúng luật, không để tồn động, khiếu kiện vượt cấp; Nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục pháp luật cả chiều rộng lẫn chiều sâu thông qua nhiều hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp thực tế, kết hợp hướng dẫn hòa giải tại Tổ dân cư tự quản nhằm thu hút đông đảo quần chúng tham gia, qua đó nâng dần trình độ hiểu biết pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong cộng đồng xã hội.

        2.5 Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

+ Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan hành chính nhà nước. Thực hiện tốt Pháp lệnh quy chế dân chủ, công khai, minh bạch tài chính và các hoạt động cơ quan, thực hiện quy chế văn hóa công sở, quy tắc đạo đức ứng xử của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, thực hiện chuẩn mực đạo đức lối sống theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao vai trò trách nhiệm công vụ của cán bộ công chức. Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục cho Nhân dân nhanh, gọn, đúng quy định, không gây phiền hà, nhũng nhiễu Nhân dân. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm công vụ, ý thức chấp hành nội quy, quy chế cơ quan, ý thức chủ động sáng tạo của người đứng đầu cơ quan, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt chú trọng thang điểm thi đua của Ủy ban nhân dân và các ngành trực thuộc để lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm.

       2.6. Chương trình xây dựng nông thôn mới

Tuyên truyền sâu rộng về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện các biện pháp vận động, huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Giữ vững và nâng cao chất lượng hoạt động 19 tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới.Trở về