THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


Trưởng phòng: Nguyễn Văn Khanh                                      Điện thoại: 0918748609


Phó Trưởng phòng: Huỳnh Thị Thanh Phương                Điện thoại: 0974602260


Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Huy                             Điện thoại: 0938747232


Địa chỉ:  106, đường Hai Bà Trưng, khu phố 3, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Email: pgddt-hth@tayninh.gov.vnTrở về