THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ


Trưởng phòng: Tống Minh Hùng                                  Điện thoại:   02763603555

Địa chỉ: số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4- phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh .

Email: pktht-hth@tayninh.gov.vn