THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


Trưởng phòng: Phan Thanh Dũng                                        Điện thoại: 0276.3603456

Phó Trưởng phòng: Bùi Dân An                                            Điện thoại: 0988602608

Phó Trưởng phòng: Lâm Thị Mỹ Huyên                                Điện thoại: 0968438979

Địa chỉ: số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4- thị trấn Hòa Thành huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh

Email: pldtbxh-hth@tayninh.gov.vn