THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG NỘI VỤ

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kim Cương                           Điện thoại: 0986422352

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Khanh Em                    Điện thoại: 0913.119352

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Ánh Nguyệt                      Điện thoại: 0919721008

Địa chỉ: Địa chỉ: số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4- phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh .

Email: pnv-hth@tayninh.gov.vn