THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG KINH TẾ


Phó Trưởng phòng: Huỳnh Văn Út                                         Điện thoại: 0919169727

Địa chỉ: số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4- phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh .

Email: pnnptnt-hth@tayninh.gov.vn