THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Trưởng phòng: Huỳnh Thị Hòa                                        Điện thoại: 0912932357

Phó Trưởng phòng: Trần Thị Lan Thảo                           Điện thoại: 0909492969

Địa chỉ:  số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4- phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh .

Email: ptc-hth@tayninh.gov.vn