THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG TƯ PHÁP


Trưởng phòng: Bùi Trung Tín                                             Điện thoại: 0903113002

Phó Trưởng phòng: Lý Thị Hương                                     Điện thoại: 01295400999

Địa chỉ: số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4- phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh .

Email: ptp-hth@tayninh.gov.vn