THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN

Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tánh                   ​                    Điện thoại: 0907.044121

Phó Trưởng phòng: Phan Văn Hở                                       Điện thoại: 0918.550817

Địa chỉ: số 4, đường Phạm Văn Đồng, khu phố 4- phường Long Hoa, thị xã Hòa Thành tỉnh Tây Ninh .

Email: pvhtt-hth@tayninh.gov.vn