THÔNG TIN LIÊN HỆ PHÒNG Y TẾ


Trưởng phòng: Nguyễn Văn Năng                           Điện thoại:   0907.660959​

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng      Điện thoại:     0976658810

Địa chỉ: Thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

Email: pyt-hth@tayninh.gov.vn