THÔNG TIN LIÊN HỆ UBND THỊ TRẤN HÒA THÀNH
Chủ tịch: Nguyễn Quốc Tuấn                                     Điện thoại: 0907153776

Mail: tuannq@tayninh.gov.vn


Phó Chủ tịch: Lê Văn Chương                                     Điện thoại: 0907025916

Mail: chuonglv@tayninh.gov.vn


Phó Chủ tịch: Lê Hoàng Sơn                                                Điện thoại: 0919270185

Mail: sonlh@tayninh.gov.vn